Zvolen prezident dostihového klubu

Zvolen prezident dostihového klubu

Dostihový spolek a.s. a Dostihový klub budou i nadále partneři. Potvrdil to znovu zvolený prezident Dostihového klubu Jiří Skalický, kterého ze svého středu vybralo pětičlenné prezidium. Volbu uvítalo i vedení Dostihového spolku a.s.

Prezident Dostihového klubu Jiří Skalický (vpravo) při dekorování vítězů loňského dostihu.Prezident Dostihového klubu Jiří Skalický (vpravo) při dekorování vítězů loňského dostihu.

Prezidium Dostihového klubu, které si jeho členové zvolili na valné hromadě již minulý týden, se sešlo v areálu závodiště Synthesia Park v úterý 23. dubna. Prezidenta zvolilo bez obtíží. „Důvěra kolegů mne samozřejmě těší a jsem velmi rád, že mám jejich podporu. Společně se teď budeme snažit připravit pro členy Dostihového klubu kvalitní program, ale také nové prostředí. Samozřejmě budeme usilovat o dobré hospodaření stejně jako v loňském roce. Prioritou pro mne však zůstává dobrá komunikace a spolupráce s Dostihovým spolkem,“ řekl krátce po volbě prezident Dostihového klubu Jiří Skalický. Dostihový klub stejně jako v minulých letech sponzorsky podpoří jeden z dostihů, který konkrétně bude zřejmé z výsledků dalších jednání. „Jako prezidium jsme přivítali navýšení dostihových dnů o páteční dostihy, které zcela určitě budou dalším zajímavým lákadlem nejen pro členy klubu, ale i pro širokou veřejnost,“ dodal Jiří Skalický. Prezidium řešilo také novinky pro letošní sezonu a doprovodný program pro své členy během dostihových dnů. Zájemcům o členství v Dostihovém klubu jsou dveře stále otevřené, tím posledním se stal např. hrabě Jiří Šternberk. „Budeme rádi, když se řady členů v novém prostředí klubové tribuny rozšíří,“ pozval zájemce o členství staronový prezident Dostihového klubu Jiří Skalický.

Dostihový klub také navázal na dobrou spolupráci z minulých let s Dostihovým spolkem a.s. a jeho novým vedením. Jmenovec prezidenta klubu, ředitel Dostihového spolku a.s. Michael Skalický věří, že spolupráce obou subjektů bude na velmi vysoké úrovni. „Dostihový klub je pro nás blízkým partnerem. Proto se budu snažit účastnit se všech jednání prezidia a hledat společnou řeč při plánování programu a aktivit v rámci dostihových dnů,“ řekl ředitel Dostihového spolku a.s. Michael Skalický.