Zlozvyky koní – vzpurnost, vadný charakter a další

O zlozvyku můžeme hovořit tehdy, pokud se chování koně stále opakuje a přitom je po stránce ošetřování a krmení vše v pořádku. Mezi další nejčastější zlozvyky kromě klkání a tkalcování patří vzpurnost, plachost a špatný charakter.

VZPURNOST

Tento zlozvyk se projevuje tím, že se kůň brání i přiměřené práci. Například odmítá jezdce či samostatnou práci, brání se uzdění či sedlání, shazuje jezdce, po zapřažení nechce táhnout, nechce se oddělit od skupiny jiných koní, odmítá se nechat kovat či zastavuje na parkurech. Příčina vzpurnosti může být jednak dána geneticky – vlivem temperamentu a charakteru předků nebo to může být následek špatného postrojování či neodborného zacházení.

Odstraněním příčin, které způsobil člověk svým přístupem ke koni a následná odborná péče a klidné zacházení, se může kůň začlenit do běžného života. Geneticky dané předpoklady lze pouze zmírnit a to dlouhodobým správný přístupem ke koni, který mu vrátí důvěru v člověka.

ZLOSTNOST

Za zlostného koně můžeme označit takového koně, který aktivně útočí na své okolí. Jeho cílem mohou být lidé pohybující se v jeho blízkosti, stájoví kolegové nebo také předměty, které má kůň na dosah.  Občas se můžeme setkat s tím, že někteří zlostní koně můžou jiným koním „závidět“ jejich dávku krmiva. Ve většině případů je jedná o vadu získanou avšak u některých plemenných línií jsou známy dědičné vlivy.

Odstranění i tohoto zlozvyku vyžaduje notnou dávku trpělivosti a odborné způsobilosti a ne vždy se dá vada odstranit stoprocentně.

VADNÝ CHARAKTER

Může být vrozený nebo získaný. Vrozený vadný charakter se začíná u koní projevovat již brzy v mládí a nelze jej odstranit, pouze zmírnit. Takoví koně jsou často z chovu vyřazování. Získaný vadný charakter nesprávným zacházením (použití násilí na koni, nesprávné ošetřování atd.) se nejčastěji projevuje kopáním či kousáním. V počátečním stadiu lze koně po odstranění příčin někdy napravit. V této souvislosti se výzkumy shodují v tom, že snáze se dá zkazit kůň temperamentní než flegmatický. Pro větší bezpečnost při pohybu ve stáji a při ošetřování takových koní, je lépe označit jejich box (stání). Omezený počet ošetřovatelů takových to koní je žádoucí a bezpečnější pro obě strany.

PLACHOST

Kůň se často leká neznámých věcí, ale i věcí které jej obklopují. Větší náchylnost k tomuto zlozvyku mají koně vzrušiví a temperamentní. Při ošetřování takového koně je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všeobecná plachost koní vychází z jejich přirozenosti a genetiky. Aby v přírodě přežili, musí se mít na pozoru před jakýmkoliv nebezpečím. Splašení koně je náhlým důsledkem změny psychického stavu koně, který tak reaguje na nenadálou  okolnost. Nejčastějším projevem je útěk nebo úskok. Zachováním rozvahy jezdce a jeho samotným klidem můžeme dosáhnout zklidnění koně.  Při tréninkové přípravě koně je vhodné jej seznamovat z různými podněty z jeho okolí a postupně tak koně uvyknout na tyto podněty až je kůň bude brát jako součást běžného života a nevyvedou jej z míry.

HRABÁNÍ PŘEDNÍCH KONČETIN

Můžeme pozorovat u temperamentních, někdy nedostatečně pracovně zatížených koní, ale i u koní čekající na svou denní dávku krmení. Občas se tímto nešvarem může kůň dožadovat pozornosti a nebo je to důsledkem nudy. Koně hrabou kopyty o podlahu či kopou do stěn. U mladých koní se s tímto projevem můžeme setkat např. při sedlání, avšak s postupem času a ujištění koně, že jde o běžnou denní činnost, hrabání vymizí.

Odstranění příčin hrabání zejména nudy a nedostatečné práce většinou zlozvyk vymizí. Pokud to možnosti dovolí, nejlepším řešení je nechat koně celoročně na pastvinách.

KOUSÁNÍ A TRHÁNÍ POKRÝVEK

Tento zlozvyk se nevyskytuje tak často, ovšem zaslouží si naši pozornost. Najdou se koně, kteří se rádi zakousnou do své vlastní deky. Nejenže tím způsobují škodu na postroji, ale zároveň můžou spolknout kus látky, která by jim mohla narušit zažívání. K zabránění tomuto zlozvyku se dají pořídit náhubky pro koně nebo mít jak se říká „oči na stopkách“.

OKUSOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Může být způsobeno nedostatečným pracovním vytížením koně (nudou), nedostatkem minerálů či bolestmi v hubě např. při prořezávání zubů.

Okusování dřeva je pro koně přirozené a při chovu koní v dřevěných stájích – boxech se s tím musí počítat.

DALŠÍ VÝČET ZLOZVYKŮ:

– odírání ohonu

– lechtivost

– žraní steliva

– vyhazování hlavy

– vyplazování jazyka

– pokládání se do otěží

– stahování ohlávky

– neochota k uvazování

– skřípání zuby

– klapání pysky

– chytání opratí pod ocas

– vzpínání

– vyhazování

– neochota vzdálit se od ostatních koní

– snaha zbavit se jezdce o pevný předmět

– a další.

ZDROJ: http://www.equiserver.eu

http://www.konici-klasa.estranky.cz

http://www.konicci.cz/

Ilustrační obrázek: http://www.kone-jizdarna.estranky.cz/