Zimní Jezdecký pohár v roce 2017 již počtvrté

Zimní Jezdecký pohár v roce 2017 již počtvrté

Výkonný výbor ČJF schválil na svém zasedání konaném 13. října pravidla 4. ročníku seriálu závodů „Zimní Jezdecký pohár“, který je společným projektem pořadatelů vybraných halových jezdeckých závodů v parkurovém skákání a v překážkové jízdě spřežení…

Cílem tohoto seriálu, který je také známý pod označením „Jump and Drive Winter Tour“, je zvýšení atraktivity jezdeckých závodů v zimním období. Toho se také postupně daří dosahovat a pořadatelé rok od roku zaznamenávají zvyšující se zájem ze strany jezdců i široké veřejnosti.

Ilustrační fotografie: Kateřina Návojová
Ilustrační fotografie: Kateřina Návojová

Pravidla seriálu byla oproti loňskému roku částečně změněna. Nadále zůstává v platnosti, že v jedné soutěži Zimního Jezdeckého poháru může bodovat jezdec/vozataj jen s jedním koněm/spřežením. V případě, že má v soutěži koní/spřežení více, body získá automaticky za nejlepší umístění. Novinkou však je, že do celkového pořadí se započítávají 3 nejlépe bodované výsledky (vč. finále). Opět platí, že v posledním (finálovém) kole jezdci obdrží za umístění dvojnásobný počet bodů. V případě rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o celkovém pořadí v seriálu lepší výsledek z posledního kola, které je zároveň kolem finálovým.

Další inovací je, že parkurová část seriálu bude vyhodnocována pouze ve dvou kategoriích (túrách), zatímco v roce 2016 byly vyhodnoceny kategorie tři. Malá túra se pojede na překážkách do 120 cm (stupně L*, L**), velká pak bude mít překážky o stupeň vyšší (S*, S**). Každý jezdec se může účastnit obou kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat).

Vozatajská část seriálu se v počtu kategorií nezmění. Bude vyhodnocována ve třech túrách: jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Každý vozataj se může účastnit všech tří kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat). V soutěžích zařazených do seriálu Zimní Jezdecký pohár 2017 nesmí startovat koně do 148 centimetrů KVH – tj. spadající do kategorie pony. Pro takové koně může pořadatel vypsat samostatné otevřené soutěže, jejichž výsledky se do seriálu nezapočítávají.

Do skokové i vozatajské části seriálu bude zařazeno vždy maximálně 5 závodů pořádaných v období leden – březen 2017, přičemž poslední finálové závody proběhnou ve dnech 22. – 26. března 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem. Během každých závodů (s výjimkou těch posledních) může být vypsána pouze jedna seriálová soutěž pro každou ze soutěžních kategorií. Při finálových závodech může před dvojnásobně bodovaným finále proběhnout jedno standardně bodované kolo.

Termínová listina s místy konání jednotlivých závodů bude publikována na stránkách poháru do 31. prosince 2016. Již nyní je však jasné, že by měl seriál začít 28. ledna 2017 vozatajskými soutěžemi. Následně se budou každý týden mezi sebou pravidelně střídat skoky se spřežením. Start parkurové části se tak předpokládá 4. února 2017. Takto to půjde v pravidelných intervalech až do března. Poslední kvalifikační víkend je plánován na 11. až 12. března. Následovat bude jeden víkend pauza, jelikož již ve středu 22. března vypukne na výstavišti v Lysé nad Labem čtvrtý ročník Jezdeckého festivalu. Od prvního dne až do pátku se bude skákat a prostor tradičně dostanou i jezdci na pony. Předvíkendový program uzavře tzv. halová všestrannost. V sobotu se diváci budou moci těšit na drezuru, přehlídku plemenných hřebců, voltiž, parkurové mini-maxi a večerní show. O závěr se v neděli postarají vozatajské soutěže.