Záznam semináře ČJF k on-line systému přihlašování

Záznam semináře ČJF k on-line systému přihlašování

Česká jezdecká federace uspořádala ve středu 26. listopadu na pražském Strahově seminář k novému on-line systému pro přihlašování na jezdecké závody pod hlavičkou ČJF, který bude spuštěn do ostrého provozu od roku 2015.

141027_web_CJF

Stejný seminář byl připraven také na pátek 28. listopadu do Brna. Česká jezdecká federace připravila pro ty, kteří se seminářů neměli možnost zúčastnit osobně, autentický video záznam z jeho průběhu. Současně však pověření pracovníci pracují na uceleném instruktážním videu, které veškeré podstatné informace shrne tzv. „v kostce“ během několika málo minut. Uvedený video záznam najdete na YouTube kanálu České jezdecké federace – www.youtube.com/jezdeckafederace. Vše je také přehledně publikováno na internetové adrese http://www.cjf.cz/aktuality/clanky/zaznam-seminare-cjf-k-on-line-systemu-prihlasovani/

Do přihláškového on-line systému se dostanete prostřednictvím adresy: http://prihlasky.cjf.cz, kde v současné době najdete testovací závody, na něž se můžete zkušebně přihlásit a vyzkoušet si, jak celý projekt funguje.

Jak se přihlásit do přihlašovacího systému?

Každý uživatel se do Přihlašovacího systému hlásí vždy pomocí své registrované emailové adresy. Níže najdete několik variant pro jednotlivé uživatele:

  • Subjekt – pokud subjekt má svoji aktuální e-mailovou adresu evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále ČJF, pak při prvním pokusu o přihlášení do aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu portál zašle na tento email automaticky vytvořené prvotní přihlašovací heslo. To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně změnit. Subjektu je při zaslání prvního hesla automaticky nastavena role Subjektu přihlašujícího se na závody a zároveň oprávnění k administraci (zadání, změně apod.) přihlašovacích údajů svých členů-jezdců. Těm může subjekt (pokud v databázi jezdci nemají evidované aktuální emaily nebo jsou nesprávné) zadat či korigovat přihlašovací email a zároveň i rovnou zaslat, systémem vygenerované, přihlašovací heslo. Subjekt kromě administrace členů může přihlašovat na závody své členy a požadované koně.
  • Jezdec přihlašující se na závody – pokud jezdec má v systému svoji aktuální e-mailovou adresu (evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále nebo ze strany mateřského subjektu v Přihlašovacím systému), pak při prvním pokusu o přihlášení do přihlašovací aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu portál zašle na tento email automaticky vygenerované prvotní heslo. To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně změnit. Jezdci je automaticky nastavena příslušná role – tj. může přihlašovat na závody pouze sám sebe a požadované koně. V případě, že tedy nemáte svoji e-mailovou adresu v systému, obraťte se na zástupce svého subjektu!

Existují však další varianty:

  • Subjekt a jezdec mají totožnou emailovou adresu – pak je subjektu přidělena role Subjekt současně s rolí Jezdec a přihlášený uživatel se může jednoduše mezi těmito rolemi přepínat.
  • Pořadatel – subjekt, který má současně mít roli pořadatele závodu, se musí spojit s administrátorem systému, který mu příslušnou roli (oprávnění), k již existujícímu přihlašovacímu účtu, nastaví.
  • Zpracovatel závodů – databáze zpracovatelů je samostatná, jejich uživatelské účty nastaví administrátor systému. Současně zašle zpracovatelům na jejich emaily přihlašovací údaje. Právo vybrat a nastavit zpracovatele k aktivovanému závodu má pouze jeho pořadatel.
  • Zpracovatel závodů a současně Jezdec přihlašující se na závody – nastavení role provede administrátor systému.
  • Zástupce oblasti – roli těmto uživatelům nastaví a přihlašovací údaje zašle administrátor systému na základě předaného seznamu uživatelů a jejich emailových adres.