Zapsání Národního hřebčína na listinu UNESCO je příležitostí i závazkem

Zapsání Národního hřebčína na listinu UNESCO je příležitostí i závazkem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem spolu se s okolní historickou krajinou aspiruje na zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Informovat starosty dotčených obcí i občany přijeli do hřebčína  zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství a Národního památkového ústavu. Besedy se zúčastnil jí také 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Ilustrační fotografie: archiv NH Kladruby
Ilustrační fotografie: archiv NH Kladruby

Památky UNESCO musí splnit dvě základní podmínky – především musí být ve světě ojedinělé, a potom musí dokázat, že tato hodnota bude i do budoucna zachována. „V Národním hřebčíně je jedinečný historický chov jednoho druhu koní, který nemá ve světě obdoby, a to je naše devíza,“ řekla na setkání Petra Ulbrychová z Ministerstva kultury. Hřebčín prochází rozsáhlou obnovou, která má být dokončena letos na podzim. Má zpracovaný takzvaný management plán, který určuje, co v rámci zachování své jedinečnosti může a nesmí dělat. Nyní by měla být ve spolupráci s památkáři vyhlášena krajinná památková zóna, která zaručí zachování autentické historické krajiny v jeho okolí tak, aby její jedinečnost nebyla nijak narušena. Právě vyhlášení této zóny a podmínky pro život v ní byly hlavním tématem setkání.

„Občané mají legitimní právo se dozvědět, jaký vliv bude mít vyhlášení této zóny na jejich běžný život. Je správné říct, že to s sebou přináší i některá omezení při stavební činnosti,“ řekl na setkání náměstek hejtmana Roman Línek. V dotčené zóně nebudou moci vzniknout žádné mohutné stavby jako například větrné elektrárny, památkáři budou posuzovat i některé stavební plány občanů a obcí, a to zejména v nejbližším okolí hřebčína. „Jsem přesvědčený, že omezení nebudou nijak dramatická, naopak, uchrání krajinu od necitlivých zásahů. Zápis by mohl být významným impulzem pro rozvoj cestovního ruchu a s tím spojeného podnikání,“ dodal Línek s tím, že i Pardubický kraj bude jinak posuzovat potřeby na infrastrukturu obcí, pokud budou mít tento statut.

O své zkušenosti s vyhlášením památky UNESCO v Telči se s občany podělil také starosta tohoto města a nyní poradce ministra kultury Václav Jehlička. Doporučil přítomným starostům setkání s představiteli samosprávy v Lednicko-valtickém areálu, který má podobný charakter. Ten se stal po vyhlášení památkou UNESCO jednou z nejnavštěvovanějších oblastí v České republice. Ředitel hřebčína Jiří Machek slíbil setkání zorganizovat.

Oblast Kladrubska měla být převedena pod ochranu přírody už před rokem 1989, ale vlivem politických a personálních změn v různých institucích z toho tehdy sešlo. Geograficky ji určuji meandry Labe a pastviny v okolí hřebčína se svými alejemi, přívody vody a anglickými parky. „Myslím, že procházky alejemi a čtrnáctidenní pobyt v tomto prostředí by mohl mnoha přepracovaným lidem vynahradit péči psychiatra,“ řekla s nadsázkou Petra Ulbrychová. „Celý proces vedoucí k zapsání odhadují odborníci přibližně na tři roky,“ konstatoval Línek na dotaz občanů.

Národní hřebčín včetně obou stád běloušů a vraníků se stal v roce 1995 kulturní památkou, v roce 2002 byl spolu se stádem běloušů zapsán jako národní kulturní památka. Od roku 2007 je na indikativním seznamu památek UNESCO a ve spolupráci s Ministerstvem kultury a svým zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství usiluje nyní o zapsání na seznam světového kulturního dědictví.

Zdroj: Pardubický kraj