Výživa koní: Průmyslová jadrná krmiva

Výživa koní: Průmyslová jadrná krmiva

 

Na začátku této kapitoly je třeba se ještě na chvíli zastavit u hodnocení krmiv. Rád bych  upozornil na údaje, kterých byste si měli všímat při nákupu krmiv – ať už se jedná o jednotlivá krmiva (například ty, o kterých budeme mluvit nyní), nebo o komerční doplňkové směsi.

sladový květ granulovaný
sladový květ granulovaný

Podle platné právní úpravy existují v případě krmiv pro koně povinné deklarované znaky. Abychom dospěli k informacím, které nám mohou sloužit ke zhodnocení krmiva, potřebujeme znát minimálně ještě energetické hodnoty. Protože energie je „to, o co tady běží“. Přílišné množství dusíkatých látek, nebo chcete-li bílkovin, je pro většinu koní škodlivé (informoval jsem o ní již ve Výživě koní od základu).

Deklarace a využití makroprvků (vápník, fosfor, draslík, sodík) jsou pro koně i ostatní zvířata shodné. Co je ale důležité si uvědomit a při nákupu krmiva požadovat, je:

a)    Vyjádření obsahu dusíkatých látek (povinně deklarovaný znak). Tento znak by však neměl být uveden v obecném formátu, tedy jako celkový obsah všech dusíkatých látek (zkratka NL), ale jako obsah pro koně využitelných NL – tedy stravitelné NL pro koně (zkratka Str. NL koně).

b)    Druhým, ještě důležitějším údajem je obsah energie. Tento údaj bohužel většina výrobců a dodavatelů krmiv s oblibou neudává, neboť není povinný. V případě koní je ovšem třeba udávat množství stravitelné energie pro koně (zkratka Str. E koně nebo SEk). Vždyť rozdíl např. mezi energií pro skot (MEs) a stravitelnou energií pro koně může být 20 % i více.

Již podle těchto údajů jste schopni vyhodnotit, zda krmivo bude pro vaše koně přínosem nebo zda je naprosto nevhodné. Podrobnějším porovnáním se budeme zabývat v dalším pokračování.
Pro jednoduché srovnání vám u jadrných krmiv může posloužit porovnání živin nakupovaného krmiva se živinami ovsa (viz tabulka). Můžeme říci, že pokud má krmivo méně energie než oves, nemůžeme ho považovat za nosič energie.

Tabulka 1 - Obsah živin v různých druzích sena
Tabulka 1 – Obsah živin v různých druzích sena

Klíčové informace

  • K průmyslovým jadrným krmivům jsou řazena krmiva, která vznikají průmyslovou úpravou (mlýny, pivovary, cukrovary) statkových jadrných krmiv. Žádné krmivo z této skupiny není vhodné jako základní, nebo dokonce jediné krmivo pro výživu koní. Tato krmiva je možné použít jako „ochucovadla“ nebo jen jako doplněk krmné dávky.
  • Právě v souvislosti s průmyslovým původem krmiv je zde velmi reálné nebezpečí výskytu nežádoucích, nebo dokonce jedovatých látek ve vyšší koncentraci.
  • Z pohledu výživářského a z pohledu maximálně použitelného množství jsou všechna průmyslová jadrná krmiva pro výživu koní nevýznamná.

Otruby
Jsou nejznámějším krmivem, které je pro výživu koní často používáno. Jsou to zbytky po mlýnském zpracování obilí (pšenice nebo žita). Důležitý je vysoký obsah vlákniny (kolem 100 g) a vyšší obsah stravitelných NL pro koně. Obsah energie je nízký. Otruby obsahují převážně obalové části zrn.
A právě zde je skryto největší nebezpečí. Na slupkách obilovin je nejvyšší koncentrace škodlivých bakterií, kvasinek a plísní. Otruby rychle podléhají zkáze. Při zvýšení vlhkosti může velmi rychle, během několika hodin, začít zkázný proces, spojený s tvorbou mykotoxinů a endotoxinů. Velké množství mykotoxinů může vzniknout i v případě, že byly obiloviny napadeny plísněmi a po sklizni bylo obilí rychle usušeno. Plísně ale stačily vytvořit poměrně velké množství mykotoxinů. Protože otruby jsou tvořeny právě slupkami, kde je většina mykotoxinů obsažena, může se stát, že budeme koním předkládat krmivo s vysokou koncentrací mykotoxinů. Plesnivé krmivo koně odmítnou (spóry plísní je dráždí v dýchacím aparátu), ale krmivo obsahující mykotoxiny nejsou schopni svými smysly hodnotit. I když jejich trávicí aparát, zejména tlusté a slepé střevo, funguje jako dobrá bariéra proti mykotoxinům, může při dlouhodobém zkrmování dojít k poruše krvetvorby a biochemickým změnám ve složení krve.
Pomineme-li hygienické nebezpečí, je potřeba si také uvědomit skutečnost, že otruby mají opačný poměr vápník/fosfor (viz tab. 1), než jaký je pro koně vhodný. Při zkrmování otrub bez doplnění vápníku je velmi reálné riziko, že koně začnou využívat své zdroje vápníku (uložené v kostech) bez možnosti tyto zásoby doplnit, což může vést k onemocněním pohybového aparátu a kostry.
V poslední době byste se mohli setkat i s novým druhem otrub. Jedná se o otruby rýžové, vznikající při zpracování rýže. Tyto otruby jsou pro výživu koní vhodnější, protože stravitelnost škrobu je z hlediska zažívacího aparátu koně velmi příznivá. Výše zmiňovaná hygienická rizika jsou u rýžových otrub menší.
Otruby jsou vhodné pouze jako doplněk krmné dávky ve velmi malém množství – maximálně do 0,2 kg na koně a den, vždy s nutností vybalancovat krmnou dávku, zejména s ohledem na obsah vápníku.

Otruby
Otruby

 

Obilné klíčky
Získávají se při výrobě krupice na mlecích válcích v mlýnech. Svým tvarem se podobají vločkám a obsahují až 40 % otrub. Obsah stravitelných NL pro koně je cca 160 g/kg. I pro klíčky platí podobná nebezpečí jako pro otruby. Poměr vápník/fosfor je v porovnání s otrubami o něco výhodnější. Koním obilné klíčky chutnají. Lze je použít do krmné dávky v množství 0,2 kg na koně a den.

 

Sladový květ
Je tvořen ulámanými zárodečnými kořínky, které se získávají při odkličování vysušeného sladu (jsou velmi křehké a lámou se). V průměru tvoří sladový květ přibližně 4 % z celkové hmotnosti vyrobeného sladu. Jedná se o nejhodnotnější druhotnou surovinu produkovanou ve sladovnickém průmyslu (vysoký obsah vlákniny zároveň s vysokým obsahem energie, vysoký obsah vitaminů a enzymů). Pro využití ke krmení musí být zdravý, nepřipálený a suchý a může obsahovat max. 4 % sladového prachu, slupek a úlomků. Poměr vápník/fosfor je z již zmiňovaných krmiv nejvýhodnější.
Lze jej použít do krmné dávky koní v množství 0,1–0,2 kg na koně a den.

sladový květ granulovaný
sladový květ granulovaný

text: Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.
Specialista na výživu koní je obchodním ředitelem společnosti Schaumann ČR

Ilustrační fotografie: Blanka Satranová