Výstava v Knihovně Antonína Švehly představí obrazy koní od předních českých malířů přelomu 19. a 20. století

Výstava v Knihovně Antonína Švehly představí obrazy koní od předních českých malířů přelomu 19. a 20. století

Na čtyři desítky obrazů s koňskou tématikou od předních českých animalistů konce 19.  a první poloviny 20. století Ludvíka Vacátka, Emila Kotrby a Jana Ferdinanda Pistoriuse si budou moci prohlédnout návštěvníci knihovny Antonína Švehly na pražských Vinohradech. Všechny obrazy pocházejí ze soukromé sbírky dlouholetého pracovníka Státní veterinární správy MVDr. Marka Sopha. Kolekci děl uznávaných výtvarníků vhodně doplňují s tématem související artefakty zapůjčené dalšími institucemi. Výstava je pořádaná u příležitosti 50. let od vzniku Státní veterinární správy.

Nejedná se o výstavu autorskou či umě­lecky zaměřenou, ale o hold tématu – hold koni jako takovému, objektu obdivu, umě­leckého i profesního zájmu a nadšení, jehož prostřednictvím oslavíme výročí významné profesní instituce,“ popsal Marek Soph poselství výstavy. „Kůň ve spojitosti s oslavou veterinární medicíny se nabízí jaksi bezděčně a samozřej­mě. Je to ušlechtilé, krásné zvíře, spjaté s lidstvem po dobu trvání celých jeho dějin,“ dodal.

První obraz budoucí rozsáhlé sbírky, dílo „Dostih“ od Ludvíka Vacátka, bylo rodinným dědictvím po sběratelovu dědečkovi MVDr. Jaroslavu Kunstýřovi, posledním prezidentu Zvěrolékařské komory (1920-1951), předchůdkyni dnešní Komory veterinárních lékařů. Sběratelská vášeň se tak v tomto případě zrodila nejen z lásky a obdivu k ušlechtilým zvířatům a jejich uměleckému ztvárnění, ale těsně souvisí také s rodinnou profesí a tradicí. Významným veterinářem byl také otec „duchovního otce výstavy“ MVDr. Adolf Soph.

Dějiny veterinární medicíny jsou neodmyslitelně spjaty s léčitelstvím koní. Ke vzniku prvního zvěrolékařského vzdělávacího ústavu v Lyonu v roce 1761 dal dokonce podnět ředitel jezdecké akademie a vynikající znalec koní Claude Bourgelat. Etymologie slova veterina/veterinae vychází z latinského veterina/veterinae, což je překládáno jako „tažný dobytek“.

Právě v těchto dnech uplynulo padesát let od vzniku Ústřední veterinární správy, přímé předchůdkyně Státní veterinární správy. Ústřední veterinární správa byla s účinností od 1.  září  1967 zřízena jako samostatná rozpočtová organizace, která „z pověření ministerstva“ plnila stanovené úkoly v řízení veterinární činnosti na území celého státu. Kulaté a nejen proto významné jubileum si SVS připomene v následujících dnech a týdnech řadou vzpomínkových a  doprovodných akcí. Bližší informace k nim naleznete na webu SVS. Jednou z nich je právě začínající výstava. Jejími spoluorganizátory jsou Ústav zemědělské ekonomiky a informací a  Galerie KODL. Výstava bude až do 6. října pro veřejnost otevřená (s výjimkou 12. září) každý pracovní den, v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Vstup na výstavu je volný.

Cesti-mistri-animaliste-plakat

Autor: Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího SVS