Výkonný výbor ČJF se zabýval událostí na Ptýrově

Výkonný výbor ČJF se zabýval událostí na Ptýrově

Výkonný výbor ČJF na svém zasedání v pondělí 27. července 2015 se zabýval mimořádnou událostí, kvůli níž bylo v sobotu 25. července v Ptýrově u Mnichova Hradiště předčasně ukončeno a vyhodnoceno drezurní mistrovství České republiky.

Silný vítr předčasně ukončil MČR v drezuře. Foto: Anna Reinbergerová
Silný vítr předčasně ukončil MČR v drezuře. Foto: Anna Reinbergerová

Mistrovství ČR v drezuře muselo být přerušeno poté, co náhlá nepřízeň počasí spojená se silným větrem pobořila jednu z mobilních stájí pro koně. Při destrukci bohužel došlo k několika zraněním lidí i koní, kteří se nacházeli v danou chvíli uvnitř. Pořadatel se následně po poradě s vedoucími ekip a rozhodčími rozhodl pro ukončení závodů. Na místo dorazila v sobotu 25. července i prezidentka ČJF, Ing. Olga Plachá, aby se osobně seznámila se vzniklou situací.

Zástupci České jezdecké federace by chtěli v první řadě touto cestou vyslovit lítost a spoluúčast nad zraněním osob i koní a popřát jim brzké uzdravení. Současně děkují všem přítomným, kteří neváhali a okamžitě se snažili pomoci dostat všechny koně do bezpečí, resp. poskytnout první pomoc zraněným osobám.

Na svém pondělním jednání se členové Výkonného výboru ČJF zabývali otázkou, do jaké míry lze podobným situacím předcházet formou systémových opatření. Extrémy počasí jsou totiž v posledních letech čím dál častější. Na Ptýrově se bohužel nešťastná událost spojená se zřícením mobilní stáje nestala poprvé, a proto VV ČJF velmi vítá rozhodnutí majitele areálu Farmy Ptýrov, že na tomto závodišti již v budoucnu budou boxy pro koně stavěny výhradně v pevných budovách, které mobilní konstrukce ochrání před vnějšími vlivy.

Je však nutné vyvinout maximální důraz na to, aby se podobné případy neopakovaly ani v jiných areálech, resp. v případě nepříznivé předpovědi počasí se podnikla preventivní opatření vedoucí k tomu, aby nebylo ohroženo zdraví koní a lidí a případné materiální škody byly minimální. Extrémy počasí nelze vždy se stoprocentní jistotou předvídat, ale případným zpřísněním podmínek by se daly výrazně minimalizovat následky. Bezpečnost jezdců a koní musí být vždy při každé akci pod hlavičkou ČJF prioritou. Výkonný výbor se proto touto otázkou bude nadále zabývat a po konzultaci s odborníky zváží další možné postupy.