Svod hannoverských klisen a registrace hříbatPozvánky

Svod hannoverských klisen a registrace hříbat

Začátek letošní registrace hříbat a zápis klisen do hannoverské plemenné knihy připadl na termín 22.9.2014. Poslední den tzv. „Brenn Tour“…