Svod fríských koní je za námi

Svod fríských koní je za námi

V sobotu 7.září 2013 se do areálu JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské sjeli majitelé a příznivci fríských koní. Pod záštitou CSFHO, o.s. ve spolupráci s mateřskou plemennou knihou fríských koní (KFPS) se zde konal Svod fríských koní 2013.

V 8 hodin začaly v místní jezdecké hale výkonností zkoušky IBOP. Přihlášeno bylo 7 koní. Nejlepšího výsledku 82% dosáhla 5letá klisna Amalia van de Wisselplaats s jezdcem Vladimírem Bláhou. Ten během zkoušek sedlal ještě 2 její stájové kolegyně. Annelies fan´e Skâns s hodnocením 77% obsadila 2.místo a Vera van de Zonnehoeve skončila za výsledek 72,5% na 4. místě, o které se za totožný výsledek dělila s valachem Barbar G. s jezdkyní Barborou Marešovou. Všechny 3 klisny jsou v majetku Pavla Šilhánka. Ing. Magda Škardová sedlala 2 koně. Valach Steven fan Wieke´s Hiem obsadil 3. místo (75,5%) a klisna Tsjerry fan Henswoude zajela úlohu na 71,5%, což stačilo na 6. příčku. Na sedmé příčce se umístila nejmladší, 4letá, klisna Edwer fan Jonkershuzen s jezdkyní Evou Hlaváčkovou. Všichni koně se následně účastnili samotného svodu.

 DSC 0259Amalia van de Wisselplaats

Svodu se účastnilo 49 koní, kteří byli rozděleni do 12 kategorií. Hodnocení koní měli na starosti holandští komisaři KFPS. Na svod se přijel podívat i ředitel KFPS pan Helling. Majitelé koní mohli využít služeb profesionálních vodičů z Holandska a většina z nich této nabídky využila.

První přišli na řadu hřebečci narození v letošním roce. Šampionem této kategorie se ze 4 účastníků stal nejmladší účastník celého svodu, necelé 2 měsíce starý Sasha, který získal 1.prémii. Do kategorie hříbat – klisniček byly přihlášeny pouze 2 klisničky. Obě získaly 2. prémii a tak museli komisaři rozhodnout, která z nich se stane šampiónkou této kategorie, nakonec se jí stala Rashmi R. C.

DSC 0482Sasha 

4 klisny hodnotily komisaři v kategorii ročních klisen. Medi van de Gela odešla bohužel bez prémie, Meggie s 3 prémií. Druhou prémii si odnesly Mia van de Gela a Marion van de Vijver. Jedinou zástupkyní dvouletých klisen byla Kler od Bílých Skal, která si domů odvezla 3. prémii. Šampionkou ročních a dvouletých klisen se stala Mia van de Gela, rezervní šampiónkou byla vyhlášena Marion van de Vijver.

Pátá kategorie byla určena čtyřletým a starším klisnám usilujícím o zápis do hlavní plemenné knihy. Z 9 předvedených klisen nebyly zapsány 2 klisny. Ostatní klisny byly zapsány, 3 z nich ovšem bez zisku prémie. Třetí prémii získaly 2 klisny – Siarda fan Snakkerstate a Anna von Rodowitz. Díky zisku 2. prémie se o šampiónce této kategorie rozhodovalo mezi Tytsje K. a Ylke von Rodowitz. Z vítězství se nakonec radovala první jmenovaná a Ylke se stala rezervní šampiónkou. V kategorii čtyřletých a starších valachů se předvedly Earl Black Jack a Barbar G. Oba byli zapsáni do hlavní plemenné knihy a získali 3. prémii.

DSC 0717Tytsje K. 

V polední pauze předvedla Vendula Šponarová svého fríského hřebce Pietera van Diphoorna na dlouhých otěžích. Zástupci místní stáje předvedli koně Kinské nejprve ve čtverylce a poté i ve skokové ukázce.  

Po pauze přišli na řadu tříleté klisny usilující o zápis do hlavní plemenné knihy. Z 16 klisen nebyla zapsána pouze jediná. 7 klisen bylo zapsáno do HPK bez zisku prémie. 6 klisen bylo ohodnoceno 3. prémií. Druhou prémii a titul Ster získaly Hinke van Moravia a Isabell od Bílých Skal, která byla vyhlášena šampiónkou této kategorie. Hinke byla vyhlášena rezervní šampiónkou.  

8. kategorie byla určena 4letým a starším klisnám, které jsou již zapsány v hlavní plemenné knize (Stamboek) a pokouší se o zlepšení svého hodnocení nebo získání lepší prémie. Předvedeny byly 4 klisny, tři z nich získaly 3. prémii, poslední odešla bez prémie. Šampiónkou se stala Tsjerry fan Henswoude, rezervní šampiónkou Rijka fan Tilhouten 

V kategorii Ster klisen byla předvedena pouze Annelies fan´e Skâns a získala 1. prémii. Amalia van de Wisselplaats měla být původně hodnocena v kategorii Ster klisen, ale díky skvělému výsledku z výkonnostních zkoušek IBOP získala titul Kroon a tak se v kategorii Kroon klisen utkala s Corinou fan de Tibsterwei. Obě získaly 1. prémii a podle hodnocení komisařů by se prosadily i na Centrálním svodu klisen v Holandsku. V kategorii Ster valachů získal 2. prémii Steven fan Wieke´s Hiem. Šampiónkou za tyto 3 kategorie se stala Amalia van de Wisselplaats, rezervní šampiónkou Corina fan de Tibsterwei.

DSC 0891Amalia van de Wisselplaats 

Poslední kategorií byli hřebci zapsaní v hříběcí plemenné knize (Veulenboek). Ti mohli získat pouze titul Ster. Pieter van Diphoorn a Teufel von Rodowitz tento titul získaly, Felle van Front ho bohužel nezískal. Komisaři se nemohli rozhodnout, kterého z hřebců jmenují šampionem a tak požádali diváky o pomoc. Ti svým potleskem a skandováním jasně podpořily Pietera van Diphoorn. On a jeho majitelka Vendula Šponarová se zároveň stali vítězi fotografické soutěže „Já a fríský kůň“.  

Na konec svodu bylo potřeba ještě vyhlásit šampióna a rezervního šampiona svodu. Mezi kandidáty na tento titul byl vítěz kategorie hřebečků Sasha a dále klisny Annelies fan´e Skâns (Ster klisna), Amalia van de Wisselplaats a Corina fan de Tibsterwei (obě Kroon klisny). Komisaři se rozhodli udělit titul šampion, resp. šampionka, svodu klisně Corina fan de Tibsterwei. Rezervní šampiónkou byla jmenována Amalia van de Wisselplaats.

DSC 0864Šampionka svodu Corina fan de Tibsterwei 

Fotogalerii ze svodu si můžete prohlédnout v KLUBOVNĚ.

Více informací o možnosti získání jednotlivých prémií si můžete přečíst na www.csfho.cz.