Štědře dotovaná halová všestrannost v Lysé

Štědře dotovaná halová všestrannost v Lysé

Druhý ročník halové soutěže ve všestrannosti konané v rámci Jezdeckého festivalu 2017 v Lysé nad Labem nabídne nevšedně štědrou finanční dotaci v celkové výši 30 tisíc korun, přičemž tzv. za peníze pojede nejlepších 15 účastníků…

„Loňský ročník halové všestrannosti měl obrovský úspěch jak mezi diváky, tak mezi samotnými jezdci. Celkem se na start soutěže postavilo i po několika odhláškách 20 dvojic, což u české premiéry této netradiční soutěže bylo nad naše očekávání,“ uvedl ředitel Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem Josef Malinovský.

Foto: Kateřina Návojová

V předvánočním čase roku 2016 jsme se, během jednání s MVDr. Miroslavem Trundou, dostali ke zhodnocení uplynulé sezony v disciplíně všestrannost, které se MVDr. Trunda aktivně věnuje. Tak vznikla myšlenka s nabídkou podpory halové všestrannosti. Díky jeho sponzoringu se stal hlavním partnerem zmiňované soutěže, jejíž celková dotace činí rovných 30 tisíc korun. Vítěz získá 9.500 Kč, druhý umístěný 5.000 Kč, třetí 3.500 Kč a dalších dvanáct umístěných obdrží jeden tisíc korun. Pokud by tedy byl počet účastníků stejný, jako před rokem, na finanční dotaci by dosáhly tři čtvrtiny startujících, resp. všichni, kteří soutěž dokončili. Pět dvojic se totiž přes nástrahy parkuru s přírodními skoky do cíle nedostalo. Doufáme však, že nejen finanční dotace, ale i dobré reference přilákají tentokrát podstatně více účastníků,“ konstatoval Josef Malinovský.

Halová všestrannost se jezdí jako tzv. Derby, tedy parkur s využitím terénních skoků, kterých musí být nejméně polovina. Konkrétní soutěž v Lysé nad Labem je vypsaná s výškou překážek do 105 centimetrů, což otevírá cestu na start vyššímu počtu jezdců a koní, a to i těch, kteří se na všestrannost přímo nespecializují.  Rozhodování bude dle článku PJS 238.2.2. pravidel jezdeckého sportu, kdy v případě stejného počtu trestných bodů na prvém místě bude jedno rozeskakování na čas. Ostatní soutěžící se umístí podle jejich trestných bodů a času v základním parkuru. „Specifikací této soutěže je skutečnost, že pro všechny jezdce startující v této soutěži je povinná ochranná vesta, resp. ustrojení pro terénní zkoušku ve všestrannosti,“ doplňuje ředitel Jezdeckého festivalu.

Jezdci i diváci se mohou na halovou všestrannost těšit netradičně již druhý den závodů, tj. ve čtvrtek 23. března 2017. Bude se jednat o poslední soutěž dne, která by dle prvotních odhadů neměla začít dříve než v 16.00 hodin. Šanci dorazit tak budou mít i ti, co mají během dopoledne a brzkého odpoledne nějaké pracovní povinnosti. Podrobné informace zájemci najdou na internetových stránkách akce s adresou: www.jezdeckyfestival.cz.