Stanovisko prezidenta Jockey Clubu ČR k dopingové kauze

Stanovisko prezidenta Jockey Clubu ČR k dopingové kauze

Prezident Jockey Clubu České republiky JUDr. Ing. Jiří Charvát se oficiálně vyjádřil k aktuální dopingové kauze. Jeho vyjádření vám přinášíme.

Jiří-CharvátPodávání podpůrných látek koním, ať s cílem zvýšit jejich výkonnost nebo snížit bolest při sportovním výkonu, je v dostihovém sportu největším proviněním jak z hlediska formálně právního, tak i morálního.

Z toho důvodu jsem v roce 2015 vyzval antidopingovou komisi ke zdvojnásobení počtu antidopingových kontrol. Těchto kontrol proběhlo 73 v roce 2015, 35 v roce 2014 a 37 v roce 2013.

Tyto kontroly měly mít výrazně preventivní charakter, protože poslední prokázané použití zakázaných podpůrných látek v České republice bylo zjištěno v roce 2011. V případě dvoudenního mítinku v Pardubicích dne 10. a 11. 10. 2015 bylo odebráno celkem 8 vzorků tělních tekutin. Ty byly odeslány do autorizované laboratoře v Kolíně nad Rýnem Deutsche Sporthochschule Köln – Institut für Biochemie.

Výsledky provedené analýzy obdržel sekretariát Jockey Clubu ČR dne 9. 11. 2015.

Ze zprávy vyplývá, že tři vzorky byly pozitivní. Jedná se i o koně Čáriray a Nikas trenéra Stanislava Popelky.

Trenér či majitel postižených koní má právo požádat o analýzu vzorku B. Vzorkem B se rozumí druhá polovina odebrané tělní tekutiny, která byla odeslána současně s první polovinou vzorků (vzorkem A) a zůstala zapečetěna v depozitu akreditované laboratoře.

Trenér zmíněných koní Stanislav Popelka požádal o provedení analýzy vzorku B včetně zjištění konkrétního množství nedovolené látky. Žádost o provedení analýzy vzorku byla odeslána dne 13. 11. 2015 do Central Laboratory United Kingdom, Newmarket.

Výsledky kvantitativní analýzy umožní usoudit na závěr s jakým cílem či jakým způsobem byly látky podány: zda jako následek medikace, kontaminace z prostředí atd.

Ze strany Jockey Clubu ČR lze učinit další kroky až po obdržení výsledku analýzy vzorku B. V případě definitivního prokázání přítomnosti nedovolených látek rozhoduje o důsledcích a sankcích Pořádková komise Jockey Clubu ČR.

V Praze, dne 13. 11. 2015
JUDr. Ing. Jiří Charvát