Stáje a další prohlídkové okruhy Národního hřebčína Kladruby nad Labem otevřeny od července

Stáje a další prohlídkové okruhy Národního hřebčína Kladruby nad Labem otevřeny od července

Od středy 1. července rozšiřuje národní hřebčín nabídku prohlídkových okruhů v Kladrubech nad Labem, včetně hřebčína ve Slatiňanech, kde se návštěvníkům otevírá v rekonstruovaném památkově chráněném objektu zcela nové turistické informační centrum národního hřebčína.

Národní hřebčín se opět otevírá návštěvníkům. Foto: Sandra Schulzová

Návštěvníci mohou znovu zavítat v Kladrubech nad Labem i do vybraných stájí starokladrubských běloušů nebo historické kočárovny a postrojovny, kde budou moci obdivovat zlatou biskupskou karosu či státní kočár prezidenta T. G. Masaryka. Zpřístupněna bude také jedna z nejstarších barokních roubenek v kraji, lesovna, jež sloužila jako úřadovna lesního správce. Prohlídkový okruh bez průvodce “Rozhledna” nabídne po vystoupání 87 točitých schodů pohled z ptačí perspektivy na architekturu památkově chráněných historických objektů stájí, zámku a kostela i nezaměnitelnou krajinu národního hřebčína. Ve Slatiňanech se pak návštěvníci mohou těšit na komentovanou prohlídku stájí, které jsou již sedmdesát pět let domovem starokladrubských vraných koní. K vidění budou i historická sedlovna rodu Auerspergů a kočárovna.

V rámci zlepšování nabídky služeb doporučujeme návštěvníkům využít rezervační systém vstupenek na domovských internetových stránkách národního hřebčína (www.nhkladruby.cz) v sekci Vstupenky online.

Návštěvnický provoz se nadále řídí opatřeními vydanými ministerstvem zdravotnictví a v souladu s pravidly národního hřebčína.

Tisková zpráva NHK