Soustředění s Mgr. Alexandrem Onoprienkem v Karlových Varech

Soustředění s Mgr. Alexandrem Onoprienkem v Karlových Varech

Dne 4. března 2012 Kateřina Míčková uspořádala na půdě  Karlovarského závodiště pod záštitou Českého Jezdeckého Klubu (Vlastimila Balcara) soustředění pod vedením Mgr. A. Onoprienka . Bývalý trenér ukrajinské reprezentace Mgr. Alexander Onoprienko se u nás řadí mezi nejlepší drezurní aktivní trenéry a jezdce umisťující se na předních místech v drezurních soutěžích.

dytanarajče.net

Drezurní soustředění (jeho lekce) byly zaměřeny na cviky nezbytné pro uvolnění koně a jeho správné vedení na otěži, dále na cviky základní drezury (práce na dvou stopách, shromáždění, narovnání koně).Trénink využili jak začínající jezdci, resp. děti, tak jezdci zkušení.

Soustředění se zúčastnilo více než 10 koní rozdělených do lotů po dvou nebo samostatně. Díky tomu se mohl Alexandr věnovat jezdcům a koním individuálně. Každá lekce trvala přibližně hodinu. Během dne bylo zajištěno občerstvení, hlavně teplý čaj ,který s ohledem na počasí, přišel vhod.

Jednotliví jezdci odcházeli s nadšením a hlavou plnou nových informací. Získané informace jistě využijí jak v následné jezdecké kariéře, tak v běžném výcviku nejen svých koní, ale také sebe samých.

Pokud jste se nemohli ať už z jakých- koliv důvodů zúčastnit, budeme v soustředění  s Mgr. Onoprienkem pokračovat přibližně za měsíc. S konkrétním termínem Vás včas seznámíme.

S pozdravem …. Ať Vám koně jdou.

P3040418P3040420P3040422P3040423P3040424P3040428P3040429P3040435P3040436P3040437