reklama a inzerce

 

DISTANC.cz je tématický, informačně vzdělávací komunitní web, který svou čtenářskou a uživatelskou základnou pokrývá cílovou oblast uživatelů v oblasti jezdectví, chovu koní a ostatních cílových skupin blízkých koním.

Mediálně je DISTANC.cz zastupován systémem EQUI banner, který provozuje spol. MIHALI s.r.o.
Většina reklamních pozic na tomto webu je ve správě systému EQUI banner, stejně tak jako mnoho dalších webů a serverů s hipotématickým zaměřením.

Touto spoluprací bylo docíleno efektivního využití reklamních pozic, správného cílení reklamních kampaní klientů a významné úspory nákladů inzerentů naproti tomu při zvyšování výsledných efektů a dopadů jednotlivých kampaní.

Pokud jste se rozhodli využít některé naše reklamní pozice pro svou propagaci či reklamní kampaň, můžete si vybrané pozice obsadit svou reklamou online a bez čekání s okamžitým efektem. Stačí pouze přejít následujícím odkazem na stránky systému EQUI banner a zde se zaregistrovat jako „inzerent“.

Máte-li zájem o další, alternativní způsoby propagace a reklamy, rádi vám nabídneme např. zveřejnění „Komerčního článku“, nebo vám zajistíme pořádání „propagační aukce“, která je mezi uživateli webu DISTANC.cz velmi oblíbená a vykazuje efektivní cílení i výsledky.

Výhody inzerce u nás:

  • Konkrétnější tématické zamíření reklamy.
  • Podrobný přehled vlastních bannerů v klientském profilu se statistikou zobrazení, kliknutí a % CR (Click Rate).
  • Jednoduché a téměř okamžité zahájení kampaně včetně její následné obnovy.
  • Automatické – systémem řízené – zahájení a ukončení kampaně.
  • Velmi jednoduchá záměna reklamních bannerů.
  • Unikátní, nebo sdílené zobrazování bannerů.

Další, velmi oblíbenou variantou propagace a reklamy je účast (pořádání) aukcí. Princip je velmi jednoduchý a má velmi vysokou efektivitu. Klient sám nabídne nějaké zajímavé zboží, předmět, či dárkový poukaz do aukce a sám si určí, jak dlouho má aukce probíhat. V této aukci pak má umístěnou vlastní reklamu, jako partner aukce. Uživatelé se této aukce účastní a mají stále informace, včetně banneru s proklikem na očích. Klient tak může zároveň prezentovat své výrobky, zboží, či služby. Informace o těchto aukcích, včetně přesných informací o partnerech aukcí dostávají uživatelé také emailem, čímž je zajištěno, že každý uživatel i když momentálně nenavštívil stránky, obdrží informace včetně proklikového banneru do své e-mailové schránky. Výherce také obdrží vždy s výhrou propagační materiály partnera dané aukce (letáky, prospekty, katalogy a pod.). Více informací a ceny aukcí vám rádi sdělíme emailem, nebo telefonicky.

 

Koupit reklamní pozice online