Prohlášení ČJF k infekci HERPES VIRUS

Prohlášení ČJF k infekci HERPES VIRUS

V průběhu mezinárodních parkurových závodů GCT Prague PlayOffs 2019, zkolabovala klisna české jezdkyně a byla neprodleně odvezena na veterinární kliniku s podezřením na neurologické potíže. Po dalších následných vyšetřeních byla potvrzena nákaza Herpes virem. 

V případě herpesviru koní není povinnost vakcinace a nejedná se o nákazu povinnou hlášení jako například chřipka. U koní se vyskytuje celkem 9 typů viru, nejvýznamnější však jsou EHV-1 a EHV-4. Ty nejčastěji způsobují respirační onemocnění, potraty březích klisen a neurologická onemocnění. Jedná se o běžný patogen, kterým je během života exponována většina koní. I když vzhledem k vlastnostem viru žádná vakcína neposkytuje plnou ochranu (především proti neurologické formě), vakcinace zvyšuje celkovou úroveň ochrany před herpesviry, snižuje viremii a vylučování viru do prostředí. Rádi bychom tak apelovali na všechny majitele koní a jezdce, aby prodiskutovali se svými ošetřujícími veterináři, možnosti prevence a zvážili alespoň základní vakcinace svých sportovních koní vakcínou proti EHV-1 a EHV-4. Jedná se zejména o koně, kteří cestují téměř každý víkend, především na mezinárodní závody, kde se sjedou koně z více zemí.

Zde v příloze naleznete informace o viru, které jsme obdrželi z FEI veterinárního oddělení.

Zdroj: Česká jezdecká federace