Proběhl seminář pro chovatele a příznivce starokladrubských koní

Proběhl seminář pro chovatele a příznivce starokladrubských koní

Seminář pro chovatele a příznivce starokladrubských koní se konal v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK) v sobotu 22.2.2014 za účasti cca 60 osob.

Úvodní slovo patřilo řediteli NHK, Ing. Jiřímu Machkovi, řeč byla především o projektu obnovy hřebčína a s tím spojenými improvizacemi v provozu, o přesunech koní, ale rovněž i o pravidelných aktivitách hřebčína, které chceme i ve ztížených podmínkách realizovat (viz kalendář akcí na www.nhkladruby.cz).

S cílem projektu a plánem prací na rekonstrukci hřebčína byli přítomní seznámeni koordinátorkou projektu Mgr. Lenkou Dudovou. V její prezentaci bylo možné si porovnat stav jednotlivých, ke konci roku 2013 ještě nedotčených objektů, se situací současných dnů, kdy je odstraňována střešní krytina, podlahy a začíná se s opravou krovů. 

Seminar Kladruby 1

Velmi zajímavý byl příspěvek Doc. MVDr. Jaromíra Oulehly na téma „Problematika melanomů u bílých koní“, která se pochopitelně starokladrubských koní úzce týká. Potěšitelná je informace, že výskyt melanomů není u starokladrubských koní zdaleka tak vysoký, jak je tomu u některých plemen, pro něž je bílá barva rovněž charakteristická, kde může být postiženo až 30% jedinců. Pan docent představil i výzkumný projekt, jehož tématem jsou melanomy a jejich léčba a který v hřebčíně v Kladrubech nad Labem zrovna probíhá.

Problematiky typu a exteriéru starokladrubských koní se ujal Ing. Karel Regner, jeden z nejvytíženějších členů chovatelské komise, pravidelně se účastnící zkoušek výkonnosti starokladrubských koní a třídění koní v NHK.

V rámci semináře byla představena kniha o hlavních plemenících, kteří působili v uplynulém třicetiletém období v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, jejímž autorem je právě pan Ing. Regner. V publikaci jsou charakteristiky jednotlivých plemeníků, řazených dle příslušnosti ke kmenu, fotografie, původy (knihu je možné si objednat na dobírku – více informací na webových stránkách hřebčína).

Seminar Kladruby 2

Po polední pauze byl předveden jeden zástupce každého kmene bílé varianty starokladrubských koní – plemenní hřebci Generale Pastorela VII, Generalissimus Aversa XLIV, Sacramoso Rabia VIII, Favory Albuza XXVII a Rudolfo Enamorada VI. Dále vraný hřebec Siglavi P.Rosanera X, který bude v letošním roce umístěn na stanici hřebců ERC Mnětice. Předvedení hřebců příznačně přihlížela skupinka dělníků, kulisou byl břečťanu zbavený zámek a otlučený kostel, na kterém byly již provedeny první sondy do omítky.

Začátek odpolední části semináře byl věnován plemenným hřebcům, kteří budou v letošním roce privátním chovatelům k dispozici. V majetku NHK to bude Generale Energica II a Solo Elgata XXVIII v Zemském hřebčinci Tlumačov, s.p., Generalissimus Energia XLIX v Zemském hřebčinci Písek s.p. a již zmiňovaný Siglavi P. Rosanera X v ERC Mnětice. Možnosti představit své plemenné hřebce využila z privátních chovatelů paní Julianna Weinberg – Solo Elera XXV a pan David Haitl – Sacramoso Euridika II.

Seminar Kladruby 3

Ohlédnutím za rokem 2013 byla ukázka fotografií z velké většiny kolegyně Bc. Gabriely Kotkové. Jednalo se o průřez akcemi, kterých se Národní hřebčín Kladruby nad Labem.s.p.o., resp. starokladrubští koně zúčastnili a měli si tak možnost získat nové příznivce, prezentovat krásu a ušlechtilost tohoto vzácného plemene, v neposlední řadě posílit svou pozici na trhu s koňmi.

Závěrem semináře byla poučná přednáška Ing. Lenky Gotthardové, CSc., která mapovala historii hřebčína v Kladrubech nad Labem za několik století. Představena byla místa spjatá s historií hřebčína, osobnosti evropské historie, které měli na vznik a rozvoj hřebčína hlavní vliv. O všem si můžete přečíst ve třech dílech Kroniky kladrubské, do kterých byl rukopis pana Jiřího Hájka Ing. Gotthardovou zpracován.

Seminar Kladruby 4

Těší nás, že semináře se zúčastnili pravidelní hosté, ale i nové tváře. Uvítáme náměty na témata, která by vás zajímala, nebo osobnosti, se kterými byste rádi diskutovali. Těšíme se za rok opět, věříme již v krásně zrekonstruovaném hřebčíně, na shledanou!