Přijde ČJF o miliony z dotací MŠMT?

Přijde ČJF o miliony z dotací MŠMT?

logo cjfPřed Radou České jezdecké federace stojí nesnadný úkol, kterým je rozhodnutí o zvýšení členských poplatků pro rok 2015. Pokud tak neučiní, může ČJF přijít o milionové příjmy formou dotací ze státního rozpočtu, které jsou podmíněny minimální výší členských příspěvků.

Na poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze státního rozpočtu na rok 2015 se vztahuje totiž několik podstatných vymezení. Jedním z nich je skutečnost, že poskytnutá dotace je finanční podporou sportovní činnosti NNO pro vlastní členskou základnu, od níž jsou vybírány členské příspěvky o doporučené výši minimálně 100 Kč/osoba/rok u mládeže a minimálně 500 Kč/osoba/rok u dospělých. A právě u dospělých tuto podmínku Česká jezdecká federace nesplňuje. „Na přímý dotaz, zda lze do vybraných finančních prostředků započítat poplatky za licence nám bylo odpovězeno, že to možné není a musí se uvádět pouze ten poplatek, který převažuje, nikoliv součet různých poplatků. I kdybychom však u dospělých zprůměrovali vybrané členské poplatky s poplatky za licence, tak se nedostaneme na požadovanou výši,“ uvedla viceprezidentka ČJF pro ekonomiku Dana Denková. „Z odpovědí MŠMT na doplňkové dotazy zaslané ze strany ČJF dále vyplývá, že na dotace pro rok 2015 je hranice pouze doporučená, ale na následující období, tedy pro žádosti na čerpání dotace v roce 2016, bude již minimální hranice striktně vyžadována. Z toho postoje MŠMT je zřejmé, že pokud Rada ČJF nepřizpůsobí členské poplatky podmínkám MŠMT, nebude ČJF v roce 2015 při podání žádostí na rok 2016 splňovat základní kritéria ministerstva a nebude pak moci čerpat dotace z veřejných rozpočtů. Tím ČJF přijde o finanční prostředky v řádech desítek milionů korun,“ konstatovala Dana Denková.

Rada ČJF tak stojí před velmi vážným rozhodnutím. Pokud neupraví výši členských poplatků u dospělých ze současných 100 Kč na 500 Kč, do budoucna Česká jezdecká federace s nejvyšší pravděpodobností přijde o možnost čerpání dotací ze státního rozpočtu. Ty v posledních dvou letech přesahovaly částku 10 milionů korun. „Celá situace byla opakovaně projednávána na zasedání Rady ČJF. Zástupci oblastí si však ponechali čas na rozhodnutí až na příští schůzi, aby měli možnost tuto otázku ještě znovu prodiskutovat na oblastních výborech. Pevně doufám, že si všechny kompetentní osoby uvědomují vážnost celé situace i důsledky, kterým by Česká jezdecká federace musela čelit, pokud by v roce 2015 nesplňovala kritéria potřebná pro čerpání dotace v roce 2016,“ dodala Dana Denková. Veškeré informace k dané problematice najdete na adrese www.cjf.cz/dokumenty-dotace.aspx.