Pozvánka na drezurní závody na Suchou

Pozvánka na drezurní závody na Suchou

Jezdecký klub Hřebčín Suchá pořádá v neděli 1.června Drezurní jezdecké závody, které se budou konat v areálu Stáje Manon v Suché u Litomyšle na venkovním pískovém kolbišti s geotextilií.

pozvankova copyright

Na programu drezurních závodů je šest soutěží:

Soutěž v drezuře pony, úloha P5 / 2014

Soutěž v drezuře stupně Z, úloha Z1 / 2013

Soutěž v drezuře stupně Z, úloha DU / 2009

Soutěž v drezuře stupně L, úloha DD / 2009

Soutěž v drezuře stupně L, úloha DJ / 2009

Soutěž v drezuře stupně S, úloha JU / 2009

Hlavním rozhodčím drezurních závodů bude Jan Tvarůžek, rozhodčími pak Jaroslava Haškovcová a Jana Kejklíčková.

Úlohy P5 a Z1 jsou čtené, každý závodník si zajistí svého čtenáře úlohy. Velikost obdélníku 20 x 40 m pro úlohy P5 a Z1, ostatní drezurní úlohy 20 x 60 m. Úlohy P5, Z1 a DU budou hodnoceny dvěma rozhodčími „zkráceným rozhodováním”.

Uzávěrka přihlášek je 29.května, zasílejte je, prosím, na email manon@wo.cz.

Závody budou zahájeny první soutěží 1.června v 09:00. Předběžné startovní listiny budou uvedeny na webech www.stajmanon.cz, www.jezdectvi.cz.

Přijměte pozvání na nevšední neděli plnou elegantního jezdeckého sportu. Těšíme se na Vás!

Autor: Michaela Javůrková