Pokroková doba a její náročný divák

Za poslední desetiletí zaznamenalo u nás jezdectví velký rozmach. Nejenže se dramaticky zvýšil počet evidovaných koní, ale zlepšil se i přístup k informacím. Tabulka zachycuje stavy koní v jednotlivých letech vedené v ústřední evidenci koní. S rozšířením internetu do jednotlivých domácností se odborná i laická veřejnost dozvídá  spoustu informací, které  byly dříve odkázány převážně na odbornou literaturu, tematicky zaměřené časopisy či občasné články v  tisku. Vzdělávání (samozřejmě pouze to teoretické) je takovýmto způsobem umožněno každému z pohodlí jeho domova.

 Pozitivum dnešní doby je ve větších možnostech předávat zkušenosti jak prostřednictvím odborných seminářů vedených zkušenými (i zahraničními) trenéry či odborníky, ale i množstvím informací z oblasti výzkumu a vývoje (výcvik, výživa koní, zdraví, podkovářství, etologie atd.). Jako negativa pak  vnímáme upřednostňování sportu před hobby, jeho směrování ( v některých případech) až do takových mezí, které jsou na pokraji možnosti koní i jezdců. Vytváření jakési pomyslné propadliny mezi „hobbíky“ a „sporťáky“, které pak vyvolávají různé názorové střety. Přitom tak trochu zapomínáme, že nezáleží jaký styl se jezdí, ale záleží na pohodlí, souhře a spokojenosti koně a jezdce jako dvojice.

 

Český divák – náročný divák

Když se ohlédneme o deset let zpátky, mohli jsme na různých show a koňských akcích vidět diváky, kteří s blaženým výrazem na tváři ocenili jezdecké dvojice již když na ně „byl pěkný pohled“. Začátek 21.století byl ve znamení rozšiřování práce s koněm ve volnosti neboli horsemanship či chcete-li práce koně podle Pata Parreliho či Montyho Robertse. Nadšený divák sledujíc volného koně jak následuje svého člověka “ jako pejsek“ si z akce odnášel nejeden zážitek. Dnešní divák znalý poměrů a možností již málokdy umí ocenit pevné pouto mezi tak rozdílnými tvory jako je člověk a kůň a očekává mnohem více. Ze zkušeností můžeme říct, že dnešními divákovi by se dalo přiřadit rčení: „Třikrát a dost“. Pak již očekává něco náročnějšího, nebezpečnějšího a pokud možno více adrenalinového. Možná je to uspěchanou dobou, kdy nás stále něco (někdo) pohání kupředu k rychlejšímu tempu a proto to očekáváme i v jiných oblastech života, neumíme zpomalit, uvolnit se, nespěchat.

A co bude dál? Až pomine zájem diváků o nebezpečné, adrenalinové, kaskadérské či ohňové kousky? Vede ještě jiná cesta k upoutání pozornosti českého diváka? Nebo pak bude znuděně odcházet z každé akce. Divák nevidí hodiny dřiny a tréninku, nevidí odvahu a snahu aktérů vystoupit s něčím na veřejnosti, neví o probdělých nocích strávený sestavením choreografie a zvolením vhodné hudby či kostýmu, nevidí ani jedinečnost a rozdílné povahové rysy koňských partnerů, kteří ne vždy musí mít svůj den….vidí jen konečný obraz této snahy a tu může povzbudit a ocenit.

Buďme tedy lepšími diváky a nehleďme pouze kritickým okem, snažme se najít vzájemnou souhru a porozumění.