Odhad stáří koně nejen podle zubů

Odhad stáří koně nejen podle zubů

„Darovanému koni na zuby nehleď“ se neříká jen tak. Zuby nám totiž prozradí mnoho zajímavostí. Například věk, ale to ví jistě každý, kdo se jen kolem koní mihne. Ale ví i jak se přibližný věk pozná? Do devíti let se dá u pravidelného chrupu zjistit věk s přesností na půl roku. Je však třeba znát zásady posuzování. Samozřejmě se také na přesnosti projeví zkušenosti posuzovatele. V začátku nám při určování může pomoci i počet vrásek…
Nejdéle žijící kůň jménem Old Billy (1760-1822) uhynul, když mu bylo 62 let, kolik je tomu vašemu?  Poznáte to i jinak než z modré knížky?

Smějící se kůň - ilustrační foto
Smějící se kůň – ilustrační foto

Mezi dlouhověké koně patří především orientální koně a poníci, dožívají se v průměru 25 až 30 let. Teplokrevní koně se drží na hranici 16 až 23 let. Chladnokrevníci mezi 14 až 18 lety. Existují však samozřejmě dlouhověké výjimky. Vše se úzce váže na pohlavní i chovatelskou dospělost – příkladem jsou třeba chladnokrevní koně, kteří oproti orientálním dospívají dříve.

Věk koně můžeme odhadovat také podle zevnějšku
Starší koně mají spíše hranaté tělesné tvary, některá plemena od hlavy tzv. prokvétají (bělají).  Jasným příkladem je například shagya arab či starokladrubský bělouš. Na hlavě se stářím prohlubují oční důlky, pysky ztrácejí pružné vazivo, proto nepřiléhají a vzniká „babská“ huba. Hřbet se stářím prohýbá a srst je hrubší a matná. Také se v devíti letech objevuje na zevním koutku dolního víčka první oční vráska. Každým dalším rokem zpravidla přibývá další. Na vše ale působí vnitřní i vnější vlivy, jako například genetická informace zděděná po rodičích, výživa, způsob odchovu, vykonaná práce za dosavadní život apod., proto nejsou příznaky stáří stejné, ale velmi individuální.

starý kůň
Starý kůň – ilustrační foto

Podle zubů je určení věku nejpřesnější

Kůň, stejně jako člověk, má dva druhy zubů. Mléčné a trvalé. Mléčný chrup se od trvalého liší především tvarem. Má výraznější krček, rychle se obrušuje, nemá oproti trvalému chrupu dutinu zubní a je také často bělejší.

zuby koně - preparát
zuby koně – preparát

Zuby se rozdělují na řezáky, špičáky, třenové zuby (premoláry) a stoličky (moláry). Řezáky navíc rozlišujeme na kleště, střeďáky (středové) a krajáky.

Hřebci mají 40 zubů, klisna většinou 36. Chybí jí totiž špičáky. Ty se u hřebců a valachů většinou prořezávají (rostou na povrch)ve 4,5 letech. Pokud se vyskytnou u klisny, není to žádná zvláštnost, jde pouze o převahu hormonů. Pokud se objeví, jsou často menší a nebývají všechny čtyři. U 25-30 % klisen jsou špičáky založené, ale jen u 2-3 % jsou prořezané dásní.

Věk se u koní určuje podle řezáků, které rostou mezi prvními a jsou dobře vidět. V období do 5 let tedy poznáme věk právě podle počtu prořezaných (vzrostlých) mléčných zubů a později podle jejich výměny za trvalé. Poté se při určování orientujeme dle opotřebovanosti plošek těchto zubů. V pozdějším věku se na řezácích navíc vytváří rýhování.

[ads1]
Poznávání podle prořezaných mléčných zubů
Během čtrnácti dnů po narození se prořezávají kleště. Do měsíce se objeví i střeďáky (většinou 14. – 28. den.) Krajáky můžeme vidět již v pěti měsících. O tři měsíce později jsou mléčné řezáky plně vyvinuty. Do 2,5 let narostou koni všechny mléčné zuby a do pěti až šesti let je stihne všechny vyměnit za trvalé. V této době se také ukončuje anatomický růst.

preparáty koňských lebek
preparáty koňských lebek

Při výměně mléčných zubů se věk určuje nejlépe
Při výměně zubů se kůň náhle většinou stává tzv. „nepořádným jedlíkem“ – tedy převážně jadrné krmivo rozsype po stáji, zároveň hubne a silně sliní. Výměnu je dobré sledovat a v případě, kdy mléčný zub pro svou nepravidelnost překáží v růstu trvalému, je dobré se jej co nejdříve zbavit, aby trvalý zub mohl růst tak, jak má. K výměně mléčných zubů za trvalé začne docházet zhruba v dovršení 2,5 let.  Jako první se prořezávají kleště, které do 3 let dorostou. Kompletně vyměněny jsou tedy v pěti letech. Rok na to dorůstají třenové zuby a stoličky.

Velmi důležitým faktorem pro zjištění věku je opotřebovanost zubů – to platí i u mléčných. Zub se skládá z několika vrstev – zubovina, sklovina, tmel, dutina zubní a ještě je zde zubní jamka. A právě na třecí plošce je znatelné střídání těchto vrstev.
Pokud je kůň plně vyvinut a má tedy všechny zuby, sledujeme tvar řezáků, který je mezi 6. až 12. rokem příčně oválný. Po 12 letech se mění na kruhovitý tvar. Po dalších 6 letech (zhruba v 18 letech)  mají řezáky, tedy jejich třecí plochy, trojúhelníkový tvar. Ve 24 letech, kdy se koni často znatelně prohýbá hřbet, má třecí plošky podélně oválné.
Řezáky jak horní tak i dolní jsou v čelisti postaveny kolmo, ale postupem věku se protahují směrem dopředu a ve výsledku tak svírají s dásní ostřejší úhel.

preparáty čelistí koně
preparáty čelistí koně

K bližšímu určení věku mezi 6 až 12 lety nám slouží jamky. Ty se totiž v řezácích postupem věku zužují a pak mizí tím, jak je zub opotřebován. Zub u koně (krmeného senem a trávou) se otře o 2 mm ročně. Jelikož v dolním patře je hloubka jamky kolem 6 mm, do tří let často zmizí. U horních řezáků je její hloubka 12 mm a tak zmizí u pravidelného chrupu do 11 let. Po jamce pak zůstává pouze stopa, která je znatelná díky sklovinovému prstenci.
Po jejím zmizení pak uvidíme opotřebováním zubů nově vzniklý tvar, který se nazývá hvězdička. Vliv na tento tvar má také zubní kanálek krytý slabou vrstvou dentinu. U dolních řezáků se objevuje hvězdička již v 6 letech – představuje úzký proužek rovnoběžný s okrajem zubu. Postupná změna barvy hvězdičky do hnědého odstínu není žádný nepříznivý jev, jedná se pouze o reakci na krmivo.

V období 12. až 18. let na sebe upozorňuje nejen čím dál více ostřejší úhel, který je svírán mezi zuby a čelistí, když se zuby v podstatě prodlužují. Ale také jamkové stopy, které se zmenšují, a také již kulatá hvězdička. Ta je v 15 letech na třecí plošce osamělá, jelikož jamková stopa by se vyskytovat neměla již vůbec. Mezitím, co zuby mění tvar z příčně oválného na kruhový, sledujeme průřez kanálku, který se taktéž opotřebením mění.
Nejhůře se věk určuje mezi 15. a 18. rokem života. V tomto období se totiž neobjevují žádné výrazné změny.

V 18 letech se projevuje pouze výraznější trojúhelníkovitý tvar třecích ploch, který byl dříve spíše kruhový. Vrchol trojúhelníku směřuje vzad, dlouhé zuby se stále více protahují vpřed a mezery mezi zuby se zvětšují především kolem 24. roku. Třecí plochy se pak stávají s přibývajícím věkem více podélně oválné, jsou tedy téměř stejně dlouhé jako široké. Díky tomu se utváří mezery. Rýha na řezácích dosahuje pouze do horní poloviny zubu.

Přesněji určit věk je nemožné. Určit věk však stejně dokáže pouze člověk plný zkušeností, máte tedy prostor se snažit…

Pro lepší představu doporučuji výlet do Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kde je sbírka čelistí, které zde vidíte na ilustračních fotografiích.

sbírka preparátů čelistí koní - NH Kladruby
sbírka preparátů čelistí koní – NH Kladruby

Tahák:

Růst mléčných zubů

8 -14 dní – prořezávají se mléčné kleště

14 – 28 dní – prořezávají se mléčné střeďáky

5 – 9 měsíců – prořezávají se mléčné krajáky

 

zuby koně podle věku - ilustrace
zuby koně podle věku – ilustrace

Otírání mléčných zubů

10 měsíců – mizí jádro z kleští

12 měsíců – mizí jádro ze střeďáků

18 měsíců – mizí jádro z krajáků

 

Výměn trvalého chrupu

2,5 roku – prořezávají se kleště

3 roky – dorostly kleště

3,5 roku – prořezávání střeďáků

4 roky – dorostly střeďáky

4,5 roku – prořezávají se krajáky

5 let – dorostly krajáky