Odešel koňský redaktor, otec Nejkrásnějších koní ČR – Ing. Jiří Křepelka

Odešel koňský redaktor, otec Nejkrásnějších koní ČR – Ing. Jiří Křepelka

Po dlouhé nemoci zemřel Ing. Jiří Křepelka, nestor českých dostihových publicistů, muž ostrého pera a novinář, který zasvětil svou novinářskou kariéru koním resp. dostihovému a jezdeckému sportu. V posledních 20 letech jako odborný redaktor vydavatelství Profi Press se věnoval publikacím v týdeníku Zemědělec, v časopise Náš chov a obohacoval obsah i dalších nejen hipotématických medií. Jeho posledním velkým projektem byla internetová anketa Nejkrásnější kůň České republiky, kterou vytvořil a šest let realizoval. Nelze však opomenout, ani obrovské úsilí o propagaci soutěží Zlaté podkovy včetně ocenění Zlatého koně ZP.

Jiri_Krepelka_Im_Ideal_nej2013

Absolvent pražské Vysoké školy zemědělské, později i zaměstnanec Státního závodiště v Praze, se vrhl na novinářskou činnost v tehdejších Zemědělských novinách, kde se nejen věnoval tradičním pozvánkám a zpravodajství z dostihů, ale zavedl i první stálou dostihovou rubriku „Co nového v turfu“, která dlouhou řadu let přinášela čtenářům aktuální informace z našeho turfu a ze zkratky -gio-, kterou své články podepisoval, udělala respektovanou značku.

V polovině roku 1979 převzal vedení redakce časopisu Turf, z něhož, mj. za pomoci dr. Jana Schulmanna a Michaela Horáčka, vybudoval respektované odborné médium. Jeho často kritické články byly osvěžením v tehdejší publicistice a titulky některých jeho úvodníků jako „Pikola kontra Ničí krok“ či „Čarodějka poslice“ vešly do dějin české dostihové žurnalistiky. Začátkem 90. let spojil své síly s nejčtenějším koňským časopisem v ČR Jezdectví a výrazně posunul jeho profil směrem k dostihovému sportu. Jiří Křepelka působil také v redakci časopisu Jezdectví, v Zemědělských novinách zavedl rubriku Co nového v turfu.

Neomezoval se ale jen na psaní, v 80. letech působil jako manažer dostihové stáje plemenářského podniku Motěšice a později i celého plemenářského podniku Tlumačov – hřebčína Napajedla. Stál též u zrodu obou koňských výstav – v Lysé nad Labem i v Pardubicích.
V posledních letech se dostihům věnoval v menší míře, ale kontakt s děním neztrácel a stále publikoval články o českých dostizích a chovu plnokrevníka v časopisech jako Zemědělec či Náš chov. Spolupracoval také s Asociací svazů chovatelů koní České republiky, byl ideový tvůrce výstavy Koně v akci v Pardubicích, která se letos konala již po sedmnácté.

Ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní ČR, vydavatelstvím Profi Press a Lucií Hladovou Jiří Křepelka v roce 2010 založil projekt Nejkrásnější kůň České republiky, který propaguje široké veřejnosti koně. Nejen anketa Nejkrásnější kůň, ale i další projekty, kterým dal Jiří Křepelka život, by měly být jeho přáteli a kolegy dále realizovány.

S koňmi se Jiří Křepelka poprvé setkal v deseti letech při návštěvě Chuchelského závodiště se svým dědečkem. Koně provázeli Jiřího Křepelku po cestě životem až do jeho smrti 16. října 2015.  I rozloučení s ním proběhne v jejich blízkosti…

Čest jeho památce.