O víkendu na finále Zlaté podkovy do Humpolce

O víkendu na finále Zlaté podkovy do Humpolce

Již koncem tohoto týdne 24. – 26. srpna se uskuteční finálové klání v soutěžích Zlaté podkovy. V jezdeckém areálu Školního statku v Humpolci vyvrcholí letos již 47. ročník tradiční soutěže v jezdecké všestrannosti a soutěžích spřežení. V rámci tohoto seriálu se v letošním roce uskutečnily kvalifikační závody v Pardubicích, Dvorečku, Semicích, Borové, Police nad Metují, Brně, Mikulově, Rudě, Lošticích a v Kolesech. Jedno z předkol tohoto seriálu se uskutečnilo také na Slovensku v Tatranské Lominci. Účastníci, kteří při absolvování těchto předkol splní kvalifikační kritéria, mají právo účasti na finále celého seriálu právě nyní v Humpolci.

zlata podkova

Zde se v rámci třídenních soutěží se divákům představí více jak 130 koní v sedlových i vozatajských kategoriích včetně divácky oblíbených pony soutěží a také v ukázce soutěže ve zručnosti tahu klády. Pro letošní ročník je také připravována ukázka lam. V rámci soutěží bude také vyhodnocena chovatelská soutěž KMK, přehlídka výkonných koní plemene Český teplokrevník a bude oceněn Zlatý kůň a nově také Zlaté děvče ZP. Součástí celé třídenní akce je také koncert dechové hudby mladých s vystoupením mažoretek a slavnostní průvod městem zakončený slavnostní přehlídkou na humpoleckém náměstí. Humpolecké finále je příležitostí pro setkání nejen několika generací milovníků koní a jezdectví ale i ostatních obyvatel a návštěvníků Humpolce. V areálu závodiště je pamatováno i na občerstvení a nejmladší návštěvníky pobaví lunaparky. Tradičně bude pořádána výstavka techniky. Na sobotní večer je v areálu statku připraveno vystoupení country skupiny, která zahraje návštěvníkům k tanci i poslechu.

Program  ZLATÁ PODKOVA – Humpolec 2012.

PÁTEK 24.8.                                                                              

 •            8.00 – cca 10:00                 drezurní zkouška            ZP    (FEI 2* 2009 B)            Obdélník č. 2
 •          10:15 – cca 12:00                 drezurní zkouška      SN L  (KMK)    (CN 6/09)           Obdélník č. 2
 •          14:00 – cca 16:30                 drezurní zkouška      SP  (KMK)   (FEI 1* 2009B)       Obdélník č. 2
 •            8.00 – cca 9:00                   drezurní zkouška               SN – ZL  (CN 4/10)            Obdélník č. 3
 •            9:15 – cca 11:35                 drezurní zkouška               BP – ZL  (CN 4/10)             Obdélník č. 3
 •          11:40 – cca 12:20                 drezurní zkouška               PONY    (CN 2/09)             Obdélník č. 3
 •          14:00 – cca 15:00                 drezurní zkouška               BP – L    (CN 6/09)             Obdélník č. 3
 •          11:00 – cca 15:50                 drezurní zkouška               A/2P,   A/1,  A/2,  A/4           Obdélník č. 1
 •          10:00                                   Přehlídka výkonných koní ČT                                           
 •          14:00                                   Přehlídka výkonných koní ČT   

SOBOTA 25.8.      

 •          8:00                                     Terénní zkoušky  SN ZL, BP ZL, BP L, SN L, SP
 •          cca       13:10                         Terénní zkoušky ZP,     PONY                         
 •          cca       15:00                         1. start spřežení do E –        A/2P, A/1, A/2, A/4               
 •          20:00                                      Hudební produkce na nádvoří ŠS      


NEDĚLE 26.8.                            

 náměstí

 •           9:00     koncert dechového orchestru ZUŠ s vystoupením mažoretek
 •          10:00   průvod městem a příchod koní na náměstí

 kolbiště Dusilov

 •            9:00                                        Parkur                                PONY + dekorování                                
 •            9:30                                        Parkur            SN ZL +  BP ZL + společné dekorování
 •            10:00                                      Prohlídka parkuru BP L                                                      
 •            10:15                                      Parkur BP L + dekorování                                                 
 •            11:15                                      překážková jízda   –  všechna spřežení + společné dekorování
 •                                                            pořadí A/2P, A/1, A/2, A/4 + ukázka chladnokrevní
 •            cca 14:00                        prohlídka parkuru                 SN L (KMK)
 •                                                            Parkur                                      SN L (KMK)  + dekorování
 •            po dekorování  SN               ZLATÉ DĚVČE ZLATÉ PODKOVY                                   
 •            návazně                                 Parkur                                      SP (KMK) + dekorování
 •            návazně                                 Parkur                                      ZP  + dekorování i kůň ZP + ČT

Nedělní program bude definitivně upřesněn v sobotu !


Předběžné startovní listiny a další zajímavé informace najdete na www.zlatapodkova.cz