Nový web ČJF a přihlašovací systém již v listopadu 2014

Nový web ČJF a přihlašovací systém již v listopadu 2014

Spuštění nového centrálního webu České jezdecké federace společně s on-line přihlašovacím systémem se blíží. Přípravy se v posledních měsících protáhly kvůli nabité sezoně, ale nyní jsou již stanoveny konkrétní termíny i postupy. Následující informace jsou tak důležité pro naprosto všechny členy ČJF, dvojnásob pak pro zástupce všech subjektů, oblastí a disciplín, pořadatele závodů a zpracovatele výsledků.

141027_web_CJF

Testovací provoz nového webu ČJF

Od konce října jsou nové internetové stránky oficiálně spuštěny do testovacího provozu na adrese www.cjftest.cz. Na ní by měly zůstat do 14. listopadu, kdy dojde k jejich přesměrování na původní URL – tj. www.cjf.cz. Naopak starý web bude následně dočasně umístěn na testovací doménu. Během necelých tří týdnů by mělo dojít k základnímu naplnění potřebnými informacemi, aby od poloviny listopadu mohly plnohodnotně plnit svoji funkci. Jak již bylo zmíněno, i po tomto datu budou původní stránky funkční, a to i ty pro oblasti a disciplíny. Aktualizovány však by měly být již pouze ty nové a přechodné období k úplnému převedení všech potřebných dat by mělo být co nejkratší.

Již v minulosti byli oblastní sekretáři a manažeři disciplín požádání, aby dodali kontaktní údaje na osoby oprávněné k aktualizaci nového webu ČJF. Ti, kteří je již dodali, se mohou do admin sekce přihlásit přes přístupový bod na www.cjftest.cz v levém dolním rohu na každé stránce webu (příp. přes URL: www.cjftest.cz/admin). Administrační rozhraní je velmi přehledné a jeho ovládání intuitivní, zejména pro pravidelné uživatele počítače s přístupem na internet. Několik základních instrukcí, kterých je třeba se držet, pak všichni obdrží formou průvodního dopisu do e-mailových schránek.

Každá z oblastí, resp. každá z disciplín mají shodné základní rubriky. V případě oblastí se jedná o: Aktuality, Oblastní výbor, Akce, Oblastní mistrovství, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. U disciplín jde pak o: Aktuality, Komise disciplíny, Akce, Reprezentace, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. V případě potřeby lze založit prostřednictvím hlavního administrátora na vyžádání i nové rubriky. Obecně by však mělo docházet ke tvorbě nových rubrik velmi ojediněle a z opodstatněných důvodů. V žádném případě by se rubriky neměly tematicky překrývat s již existujícími rubrikami, aby byla zachována maximální přehlednost.

Spuštění přihlašovacího systému a veřejná školení

Velmi podstatnou a zásadní změnou by mělo být centrální umístění rozpisů závodů, které budou ve zcela nové sekci spojené se systémem on-line přihlašování na závody. Rozpisy jsou dostupné po přihlášení do systému u těch závodů, které jejich pořadatelé aktivovali k přihlašování. Jeho postupné uvedení do provozu bude probíhat současně se zprovozněním centrálního webu ČJF. Systém je již taktéž zcela připraven, a to na internetové adrese: prihlasky.cjftest.cz, a po spuštění nového webu bude fungovat na doméně prihlasky.cjf.cz.

Ovládání by mělo být opět uživatelsky velmi jednoduché a intuitivní. Na straně aplikace ACE Gallop pro zpracování výsledků je vytvořen aparát pro přímou komunikaci s přihlašovacím systémem – tj. při splnění potřebných podmínek může pořadatel nebo oprávněný zpracovatel výsledků přímo z programu importovat připravené přihlášky k jednotlivým soutěžím.

Přesto, všechny části aplikace, tj. jednotlivé položky, jsou vybaveny nápovědou přístupnou pod znakem „?“. Česká jezdecká federace navíc připravuje na 28. a 29. listopadu dvě veřejná školení pro širokou jezdeckou veřejnost a zejména pro pořadatele a zpracovatele výsledků. V pátek 28. listopadu by mělo proběhnout od 16.00 hodin v Brně – Slatině na adrese Drážní 7 (sídlo společnosti ACE Design). V sobotu je pak naplánováno na 14. hodinu v sídle České jezdecké federace na pražském Strahově – Zátopkova 100/2, Praha 6. Zájemci o účast se musí do 25. listopadu nahlásit na e-mail: pvyroubal@acedesign.cz. Důležité je to jak z hlediska dostatečné kapacity zasedací místnosti, tak kvůli nastavení rozšířených uživatelských přístupů.

Z obou dvou seminářů bude pořizován videozáznam, který bude následně umístěn na YouTube kanál České jezdecké federace, aby byl k dispozici pro případ potřeby široké členské základně. Výhodou osobní účasti je však možnost přímého testování systému na místě pod vedením odborníků a možnost kladení doplňkových dotazů v následné diskuzi.

Testovací provoz však bude pokračovat i po uvedených školeních, a to formou fiktivních jezdeckých závodů ve všech sedmi disciplínách pod hlavičkou ČJF (+ pony soutěže). Jezdci si tak budou moci nanečisto vyzkoušet přihlášení na závody, které budou mít termín konání 9. – 14. prosince a budou obsahovat různé typy soutěží.

První ostré nasazení on-line přihlašovacího systému je naplánováno pro zimní túru závodů, která začne koncem ledna a bude pokračovat v následujících osmi týdnech. Povinnost, či dobrovolnost používání on-line systému si však může každý pořadatel určit úpravou v rozpisu závodů a principielně je počítáno s tím, že jezdecká veřejnost bude on-line přihlašovací systém používat především kvůli výhodám, které účastníkům závodů poskytne.

Jak se přihlásit do přihlašovacího systému?

Každý uživatel se do Přihlašovacího systému hlásí vždy pomocí své registrované emailové adresy. Níže najdete několik variant pro jednotlivé uživatele:

  • Subjekt – pokud subjekt má svoji aktuální e-mailovou adresu evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále ČJF, pak při prvním pokusu o přihlášení do aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu portál zašle na tento email automaticky vytvořené prvotní přihlašovací heslo. To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně změnit. Subjektu je při zaslání prvního hesla automaticky nastavena role Subjektu přihlašujícího se na závody a zároveň oprávnění k administraci (zadání, změně apod.) přihlašovacích údajů svých členů-jezdců. Těm může subjekt (pokud v databázi jezdci nemají evidované aktuální emaily nebo jsou nesprávné) zadat či korigovat přihlašovací email a zároveň i rovnou zaslat, systémem vygenerované, přihlašovací heslo. Subjekt kromě administrace členů může přihlašovat na závody své členy a požadované koně.
  • Jezdec přihlašující se na závody – pokud jezdec má v systému svoji aktuální e-mailovou adresu (evidovanou ze strany oblastního sekretáře v Centrále nebo ze strany mateřského subjektu v Přihlašovacím systému), pak při prvním pokusu o přihlášení do přihlašovací aplikace touto evidovanou adresou (bez zadání hesla) mu portál zašle na tento email automaticky vygenerované prvotní heslo. To si po prvním autorizovaném přihlášení může libovolně změnit. Jezdci je automaticky nastavena příslušná role – tj. může přihlašovat na závody pouze sám sebe a požadované koně.

Existují však další varianty:

  • Subjekt a jezdec mají totožnou emailovou adresu – pak je subjektu přidělena role Subjekt současně s rolí Jezdec a přihlášený uživatel se může jednoduše mezi těmito rolemi přepínat.
  • Pořadatel – subjekt, který má současně mít roli pořadatele závodu, se musí spojit s administrátorem systému, který mu příslušnou roli (oprávnění), k již existujícímu přihlašovacímu účtu, nastaví.
  • Zpracovatel závodů – databáze zpracovatelů je samostatná, jejich uživatelské účty nastaví administrátor systému. Současně zašle zpracovatelům na jejich emaily přihlašovací údaje. Právo vybrat a nastavit zpracovatele k aktivovanému závodu má pouze jeho pořadatel.
  • Zpracovatel závodů a současně Jezdec přihlašující se na závody – nastavení role provede administrátor systému.
  • Zástupce oblasti – roli těmto uživatelům nastaví a přihlašovací údaje zašle administrátor systému na základě předaného seznamu uživatelů a jejich emailových adres.