Meredith Michaels-Beerbaum má dva nové koně

Meredith Michaels-Beerbaum má dva nové koně

Do stájí  Meredith Michaels-Beerbaum se tento týden přestěhovali dva noví koně. Prvním je devítiletý švédský valach Fibonacci (Feeling x Corland), který již úspěšně zvládá parkury až do výšky 145 centimentrů. Meredith věří a spoléhá na sympatického valacha s gumovým pohybem a chce ho připravit do velké Tour.

Druhým koněm je sedmiletá francouzská klisna jménem Tequila de Lile (Lucciano HN x Etna Paluelle). Meredith je velmi nadšená z její skokové techniky a síly.

Oba koně jsou v majetku Artemis Equestrian Farm, LLC.

Foto: archiv Meredith Michaels-Beerbaum
Foto: archiv Meredith Michaels-Beerbaum