Laurian přišel o vítězství v Pardubicích

Laurian přišel o vítězství v Pardubicích

Pořádková komise Jockey Clubu České republiky diskvalifikovala vítězného koně Laurian z dostihu č. 1447 – Ceny podporované společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích. Lauriana v dostihu vedl žokej Pavel Kašný.

Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost, proto byl diskvalifikován
Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost, proto byl diskvalifikován

Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1447 na základě podnětu podaného panem Jiřím Posadem, majitelem stáje Monte Negro, v souladu s ustanovením § 449 DŘ a na základě podnětu Dostihové komise obsaženém v dostihové zprávě ze dne 24. října 2015 (DK byla na nesprávnou hmotnost u koně Laurian upozorněna až po schválení výsledku příslušného dostihu). Pan Jiří Posad, majitel hřebce Cheeky Chappie (IRE), který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Laurian rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.

Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Laurian do předmětného dostihu a zjistila, že na přihlášce má uvedenou správnou váhu 68,5 kg, zatímco na OSK má váhu 66,5 kg. PK dospěla k závěru, že k chybě došlo pravděpodobně v důsledku překlepu při zadávání elektronického OSK, jehož se dopustil oznamovatel, kterým byl v tomto případě trenér MVDr. Čestmír Olehla. Vzhledem k tomu, že svoji chybu Dr. Olehla mohl a měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ (a následně ji v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Důsledkem tohoto rozhodnutí je také změna pořadí v dostihu. Vítězem se stal Cheeky Chappie s žokejem Josefem Bartošem, na výsledkové tabuli se dále umístili koně v pořadí The Iron Maiden, Makler, Rabbit Motivman a Strike. Dostih ještě dokončili Okrinek, Sígr a Candle in the Wind.

Vítězem dostihu se dodatečně stal Cheeky Chappie
Vítězem dostihu se dodatečně stal Cheeky Chappie

Pro čtyřletého Cheeky Chappieho, vítěze Českého derby, to byl první start na překážkách, který hned proměnil ve vítězství. Byť až po diskvalifikaci jeho soupeře.

Celé rozhodnutí Pořádkové komise naleznete na ZDE.

Zdroj: Jockey Club České republiky
Foto: Sandra Schulzová