Kronika kladrubská v Lysé i s podpisem

Kronika kladrubská v Lysé i s podpisem

V rámci 18. ročníku mezinárodní výstavy a veletrhu všeho, co ke koním patří s názvem Kůň 2011, který se uskuteční 23. – 25. září, se veřejnosti představí zcela žhavá knižní novinka Jiřího Hájka: Kronika kladrubská – Kniha první. Tato publikace je unikátní kronikou kladrubského hřebčína, obce Kladruby nad Labem a významných mezníků českého státu, které měly vliv na vývoj hřebčína. Její první část vydala ve vlastním nákladu někdejší ředitelka Národního hřebčína – Ing. Lenka Gotthardová, CSc.„První díl, který právě vyšel, zachycuje nejstarší historii Kladrub od 14. do počátku 18. století. Autor kroniky žil dlouhá léta v Kladrubech a byl jimi ve svém mládí tak nadšen a uchvácen, že již ve svých třiceti letech se pustil do zásadního psaní kroniky. Pobídkou mu bylo také 400leté výročí založení hřebčína v roce 1979,“ popisuje Lenka Gotthardová.

„Jiří Hájek napsal kroniku do 4 svazků po 400 stranách rukopisu! A nejen to, on ji ještě třikrát ručně opsal! Obsahově je tak zajímavá, že si ji rádi přečtou nejenom příznivci starokladrubských koní, ale i ti, kteří mají vztah k české a evropské historii a mají naši zemi opravdu rádi. Celé psaní je velmi vlastenecky laděno a pravé Čechy pohladí po duši,“ pokračuje vydavatelka knihy.

V kronice ožívají významné osobnosti kladrubských i českých dějin – kladrubští zemané, příslušníci rodu Pernštejnů, Habsburků, Schwarzenbergů či Trattmansdorffů. V prvním díle kroniky je vzpomínán i slavný hřebčín vévody Albrechta z Valdštejna – Smrkovická obora, která byla založena v roce 1623 a po vojevůdcově zavraždění patřila více než sto let pod Kladruby.

V kronice jsou vzpomínáni nejenom panovníci a jejich přínos hřebčínu, ale i nejvyšší
štolbové, na jejichž přízni byly Kladruby také hodně závislé. Uváděni jsou však i ředitelé, kontroloři, trenéři a řadoví pracovníci ze stájí. Postavení zaměstnanců v Kladrubech nad Labem bylo velmi privilegované a mnozí císaři sami často dohlíželi na řešení různých záležitostí hřebčína. Kniha je doplněna řadou historických map, portrétů významných osobností a obrazy koní, například od vynikajícího malíře Johanna Georga von Hamiltona. „Největší rozkvět Kladruby zažily za císaře Karla VI. Příchodem jeho vlády první díl kroniky končí, takže ve druhém se budeme moci těšit na údaje popisující velkou a slavnou dobu první poloviny 18. století,“ prozrazuje Lenka Gotthardová. V plánu je vydání dalších 3. dílů, a to v letech 2012, 2013 a 2014.

 

Široké veřejnosti bude kronika představena na výstavě Kůň 2011 v Lysé nad Labem, kde ji bude možné také zakoupit za 260,- Kč. V sobotu 24. září od 12.00 hodin bude navíc připravena autogramiáda Jiřího Hájka a Lenky Gotthardové.

 

Lenka Gotthardová