Kontrola SVS na Prostějovsku objevila týraného koně

Kontrola SVS na Prostějovsku objevila týraného koně

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj (KVS) provedla 23. března kontrolu u chovatelky jednoho koně (pohlaví samčí – valach, plemeno – lipický kůň, barva bílá) v obci Hruška na Prostějovsku. Vzhledem k tomu, že kontrola objevila závažné zanedbávání péče o koně, což je v rozporu s ochranou zvířat proti týrání, KVS podala podnět k projednání přestupku městu Prostějov (příslušná obec s rozšířenou působností) s návrhem na umístění týraného koně do náhradní péče.

Foto: Státní veterinární správa

Kontrola KVS zjistila, že kůň je extrémně vyhublý až kachektický. Vizuálně jsou viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek, páteř a rovněž křídla obratlů. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu podkožního tuku, osvalení koně bylo minimální. Na stupnici 1 až 10, kdy jedna je vyhublost a 10 obezita, byl kůň zhodnocen na stupeň 2. Takovéto omezování výživy KVS Olomouc považuje za zcela nevhodné pro chov koně, neboť dochází k narušení zdravotního stavu. Zhoršený výživný stav zapříčiňuje snížení obranyschopnosti organismu, a tím celkové zhoršení zdravotního stavu, zvíře je vnímavější ke všem negativním vlivům ve svém okolí.

Foto: Státní veterinární správa

Vzhledem k uvedeným informacím se KVS domnívá, že byla naplněna skutková podstata zákona 246/1992 Sb., (zákon na ochranu zvířat proti týrání). KVS proto podala návrh na okamžitou nápravu vzniklé situace, nařídit a zajistit umístění týraného koně do náhradní péče. Lze se důvodně domnívat, že koni není jednoznačně zajištěna náležitá péče formou zabezpečení dostatečného množství vhodného krmení a napájení. Další setrvání zvířete v péči tohoto chovatele, by znamenal zhoršení výživného stavu s reálnou možností úhynu. Pro závažnost daného skutku je nutno bezprostředně učinit taková opatření, která zajistí zabránění v pokračování protiprávního stavu a tím i týrání výše uvedeného zvířete. Chovateli hrozí pokuta za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání až do výše 500 000 Kč, kterou ukládá příslušná obec s rozšířenou působností.

Tisková zpráva Státní veterinární správy