Koně v akci už docválali? Ředitel DS Michael Skalický reaguje…

Koně v akci už docválali? Ředitel DS Michael Skalický reaguje…

Dnes nám do redakce dorazila „reakce na článek“ Ing. Jiřího Křepelky ze dne 18. 4. s názvem „Koně v akci už docválali?“ Přečtěte si celé vyjádření k současnému vývoji realizace mezinárodní výstavy Koně v akci z úst ředitele Dostihového spolku a.s Ing. Michaela Skalického, Ph.D…

V několika uplynulých týdnech se rozvířila bouřlivá debata o budoucnosti mezinárodní výstavy Koně v akci. Hovoří se o tom, že její letošní 15. ročník je ohrožen.

Ilustrační fotografie: Lucie HladováIlustrační fotografie: Lucie Hladová

Této „zvěsti“ nahrává skutečnost, že Ministerstvo zemědělství ČR letos neuvolnilo finanční prostředky na chovatelské výstavy a spolupořadatel výstavy, Asociace svazu chovatelů koní, tedy nemůže finančně přispět na realizaci výstavy Koně v akci. Asociace svazu chovatelů koní navíc Dostihovému spolku a.s. oznámila, že vzhledem k chybějícím finančním prostředkům a pokročilému času nemůže s Dostihovým spolkem a.s. uzavřít smlouvu o spolupráci při pořádání výstavy Koně v akci. Dostihový spolek a.s. jako hlavní pořadatel toto respektuje a musí na vzniklou situaci reagovat.

Mezinárodní výstava Koně v akci je pro Dostihový spolek a.s. jednou z klíčových událostí sezony a rozhodně stojí o její konání. Vzhledem ke vzniklé situaci však pracuje s nouzovou, úspornější variantou programu. Uvažuje např. o zkrácení termínu konání ze tří na dva dny či o částečném omezení doprovodného programu. Vše ale závisí především na finančních prostředcích.

Dostihový spolek a.s. loňskou sezonu ukončil se ziskem, rovněž samotná výstava skončila s plusovým výsledkem. Nicméně Dostihový spolek a.s. si stále nese ztráty z minulých let, které musí postupně snižovat. Proto je zajištění finančních prostředků klíčové pro rozhodnutí o konání či nekonání výstavy. Obchodní oddělení prošlo v nedávné době obměnou a mění se i obchodní a marketingová strategie. V segmentu potravinářských a zemědělských firem hledáme nové partnery pro spolupráci nejen při výstavě.

V souvislosti s výstavou Koně v akci se často hovoří také o spolupráci s dosavadním hlavním odborným mediálním partnerem, společností Profi Press. Vážíme si dlouhodobé spolupráce,  nicméně s ohledem na novou obchodní a marketingovou strategii je i tady nutné diskutovat o nových podmínkách spolupráce. Mrzí nás, že prozatím nedokážeme v této záležitosti nalézt společnou řeč.

Dostihový spolek a.s. chce mezinárodní výstavu Koně v akci zachovat a pro její konání v roce 2013 učiní maximum možného. O výsledku však rozhoduje mnoho kritérií, která musíme vnímat a brát na zřetel. Doufáme, že se nám potřebné finanční prostředky podaří zajistit a že znovu navážeme kvalitní spolupráci s Asociací svazu chovatelů koní a s dalšími subjekty, které se na výstavě v minulosti podílely a byly součástí jejího bohatého a atraktivního programu.

Ing. Michael Skalický, Ph.D.
ředitel společnosti Dostihový spolek a.s.

V Pardubicích dne 24. dubna 2013

Článek „Koně v akci už docválali?“ od Ing. Jiřího Křepelky (Profi Press) ze dne 18. 4. najdete >>zde<<.