KONĚ V AKCI: Něžní obři

KONĚ V AKCI: Něžní obři

Součástí 18. ročníku výstavy Koně v akci bude opět i program chladnokrevných koní. Něžní obři se představí jak v chovatelských přehlídkách, tak i v práci. Chybět totiž nebudou ani atraktivní soutěže v orbě, v těžkém tahu nebo soutěže ovladatelnosti. Představí se o prvním zářijovém víkendu, 3. – 4. září.

SOBOTA 3. ZÁŘÍ

Plemena norik, slezský norik a českomoravský belgik se představí v rámci sobotního programu, kdy se budou prezentovat nejprve klisny s hříbaty a následně budou předvedeny klisny do národního šampionátu tříletých – to vše v paddocku od 9 do 12:30 hodin. Chladnokrevníci jsou do tří populací rozděleni teprve od roku 1990, kdy se chovatelé rozhodli vrátit k původní praxi nemísit belgickou s norickou krev, a chov rozdělili. Dnes se odděleně chová českomoravský belgický kůň a norický kůň s rázem slezský norik jako podskupina.

Na travnatém kolbišti bude v dopoledních hodinách v kategorii chladnokrevných koní původních britských plemen předveden i Shire Horse (nejznámější mohutný, tažný kůň Anglie) a úplně poprvé v České republice i koně plemen Clydesdale (plemeno staré asi 200 let pocházející od řeky Clyde ve Skotsku, kde tahali těžké vozy v uhelných dolech) a Drum Horse (vznešený těžký jezdecký kůň poprvé použitý anglickou královou při slavnostních přehlídkách).

Od 12 hodin se v oranici u Poplerova skoku uskuteční už 14. ročník soutěže v orbě dvojspřeží klasickým a otočným pluhem O ruchadlo bratranců Veverkových. Oráči musí v soutěži předvést své dovednosti s pluhem, které uplatňují při práci na poli. Porota hodnotí nejen hloubku a úhlednost brázdy, ale také souhru oráče se spřežením, jeho ovladatelnost a poslušnost.

Před hlavními tribunami začne v 16 hodin soutěž v těžkém tahu, tedy v přemístění zátěže na konec předepsané dráhy. Soutěž obvykle bývá vícekolová. Na dvaceti metrech a v časovém limitu musí koně smykem přetáhnout předepsanou váhu, která se každým kolem zvyšuje. Vítězem je logicky ten, který utáhne nejvyšší hmotnost. Koně dokáží utáhnout několikanásobek své váhy.