Koncepce chovu koní v ČR schválena

Koncepce chovu koní v ČR schválena

Koncepce chovu koní v České republice, připravená pracovní skupinou, byla pod čj: 46300/2014-MZE-17211 schválena Poradou vedení Ministerstva zemědělství ČR č. 24/2014. Konečná verze textu akceptuje rovněž výsledky připomínkového řízení v rámci ministerstva.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„V usnesení Porady vedení byli příslušní náměstci a jimi vedené úseky pověřeni řídit se tímto dokumentem. Věřím tedy, že vezmou-li úkoly v Koncepci popsané za své také příslušné nevládní organizace a v lepším případě se s nimi ztotožní i kritický počet chovatelů, budoucnost chovu koní ukáže, že práce na tvorbě tohoto dokumentu nebyla marná“, řekl Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit MZe.

Dokument bude podle jeho slov zveřejněn na webu MZe a to zváží možnost jeho publikace v tiskové podobě.

Připravil: Jiří Křepelka