Koně v akci už docválali?

Koně v akci už docválali?

Koně v akci, chovatelsky nejvýznamnější a co počtu zúčastněných reprezentantů rodu Equus rovněž bezkonkurenční česká výstava se dostala do zásadních problémů. Pardubický projekt byl dosud ekonomicky závislý především na finanční podpoře Ministerstva zemědělství. Tu dostával prostřednictvím  spolupracujícího občanského sdružení, Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK).

Ilustrační fotografie: Lucie HladováIlustrační fotografie: Lucie Hladová

Se zmíněným rozhodujícím finančním zdrojem se letos prakticky nedá počítat.
Peníze ze státního rozpočtu pro přehlídky a výstavy totiž půjdou především – a možná do poslední koruny – na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky (Brno, 27. – 30. června). Není třeba dodávat, že počet koní mezi živými exponáty nebude nijak podstatný.

Bez peněz a bez smlouvy
Prezident ASCHK MVDr. Jaroslav Dražan proto včera informoval ředitele Dostihového spolku, a. s. Ing. Michaela Skalického, Ph.D.,  že smlouvu o spolupráci při pořádání 15. ročníku mezinárodní výstavy Koně v akci 2013 (Pardubice, 6. – 8. září) nelze uzavřít.
Už při jednání na pardubickém závodišti (26. března) bylo konstatováno, že zajištění finanční podpory výstavy se (při nezískání ministerské dotace) pokusí získat obchodní oddělení Dostihového spolku z jiných zdrojů.
To se zatím nepodařilo a čas utíká.
MVDr. Dražan na krizový vývoj reagoval slovy: „Výstava v Pardubicích byla pro nás, chovatele, vždy prioritní záležitostí protože prezentovala šlechtitelskou práci a propagovala chov koní České republiky. Bohužel, jak ekonomická realita, tak personální krize v Dostihovém spolku je příčinou nemožnosti uzavření dohody o organizaci letošního jubilejního ročníku. Nemůžeme si již dovolit čekat na případné další varianty řešení situace ze strany pořadatele, musíme hledat možnost prezentovat se někde jinde. Přesto doufám, že k obnovení tradiční akce dojde a naše spolupráce bude pokračovat.“

Mediální partner skončil
Hlavním odborným mediálním partnerem výstavy byla v letech 2009 – 2012 společnost Profi Press, vydávající své tituly v České i Slovenské republice.
Plnění smlouvy o mediální spolupráci bylo bezproblémové a konkrétně pro Dostihový spolek výhodné.
Letošní překvapivý návrh pořadatele výstavy, aby mediální partner navíc finančně podporoval dostihový provoz v Pardubicích (za „umístění“ názvu firmy v dostizích nebo na bannerech v prostoru závodiště atd.) má podle Dostihového spolku tento důvod:
„Jedná se o tzv. rovný přístup, tedy „reklama za reklamu“. Do vzájemného plnění smlouvy o mediální spolupráci není tedy možné poskytnout partnerovi za inzerci v jeho titulech Zemědělec, Náš chov, Farmář a Veterinářství vstupenky na Velkou pardubickou, tak jako dosud“,
Je třeba dodat, že právě hodnota vstupenek byla rozhodují částkou plnění Dostihového spolku.
Profi Press návrh pořadatele neakceptoval a ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl:
„Opakujeme, že plnění smlouvy bylo pro partnera výhodné a nové požadavky na jeho rozšíření  z naší strany považujeme za zcela nelogické. Přes to pokládáme za nutné znovu vysvětlit, že vydavatelství nadále podporuje a hodlá podporovat český chov koní v obecné, základní  rovině. Nabídka jejího „zapojení“ do podpory dostihů (tedy testů výkonnosti jednoho specifického plemene) je neoslovuje – v tomto odvětví navíc nepodniká drtivá většina našich obchodních partnerů, a proto prezentace v turfu nemá pro Profi Press žádný praktický význam. Smlouva o mediální spolupráci tedy nebude uzavřena.“

Co je třeba ještě vědět
„Sezóna 2012 skončila ziskem,“ uvedl nedávno v tiskové informaci Dostihový spolek (DS).
Zisková byla, ostatně jako ve všech 14 dosavadních ročnících, rovněž výstava Koně v akci.
Na tvorbě jejího zisku se ale podstatně podílely  již zmíněné prostředky Ministerstva zemědělství, Pardubického kraje, města Pardubice stejně jako pořadatele potravinářských projektů v rámci výstavy, obecně prospěšné společnosti Agrovenkov.
Další peníze do společné „kasy“ loni přišly od obchodních partnerů, které sehnala produkční výstavy a tehdejší předseda představenstva DS.
Obchodní oddělení DS se na zisku výstavy naopak nepodílelo vůbec … ani korunou.
Úspěšná sezóna 2012 skončila tím, že úspěšná ředitelka DS Hana Jeníková přestala být ředitelkou.
Pardubice teď přišly s velkou pravděpodobností i o prestižní mezinárodní výstavu – no, pořád jim ještě zbývá Velká pardubická.

logo