Kolowrat Junior Cup v rámci ČSP letos neproběhne

Kolowrat Junior Cup v rámci ČSP letos neproběhne

Předsedkyně Jezdeckého klubu Kolowrat, paní JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská, v polovině února vydala oficiální prohlášení týkající se jednání o pokračování seriálu pod názvem Kolowrat Junior Cup (KJC), který se v letech 2012 a 2013 konal jako součást Českého skokového poháru (ČSP) – resp. v uvedených ročnících Skokového poháru České pojišťovny. Prohlášení uvádíme níže…

140217 Kolowrat Junior CupIlustrační fotografie: archiv Kolowrat Team.

Na konci listopadu 2013 proběhlo jednání s prezidentem Asociace ČSP, panem Jiřím Skřivanem, zástupci Jezdeckého klubu Kolowrat a strategickým finančním partnerem ČSP i KJC. Na tomto jednání byly panu Skřivanovi sděleny podmínky pro kontinuitu podpory KJC v rámci ČSP. Opakovaně jsme byli ujištěni, že s předložením požadovaných materiálů není na straně AČSP žádný problém. Mělo se jednat o koncepci a finanční zajištění ČSP pro rok 2014. Pan Skřivan nebyl schopen požadované listiny předložit, přestože mu byly poskytovány další a další lhůty, aby mohl své prodlení napravit. První termín k doplnění byl určen na 18. prosince, druhý do konce roku 2013. Bohužel, ani jeden z termínů nebyl dodržen.

Jak vyplývá s výše uvedeného, s konečnou platností musím s lítostí konstatovat, že v letošním roce nelze s KJC v rámci ČSP počítat. Protože i nadále chceme podporovat mladé talenty skokového sportu, rozhodli jsme se v naší aktivitě pokračovat. Prvním letošním podnikem, na kterém se stáváme partnerem juniorských soutěží pod názvem Kolowrat Tour, je výjimečný Jezdecký festival v Lysé nad Labem konaný ve dnech 19. – 23. března. Určitě to ovšem nebude jediný jezdecký projekt, který v roce 2014 podpoříme. Budeme se tedy těšit na shledání nejen s juniorskými jezdci během nadcházející sezony.

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská
předsedkyně JK Kolowrat

Zdroj: www.kolowratteam.cz