Školení drezurních rozhodčích proběhne v únoru

Školení drezurních rozhodčích proběhne v únoru

Školení drezurních rozhodčích – specialistů, popř. národních rozhodčí proběhne ve dnech 9. a 10. února 2013 v jezdeckém areálu JK Ronex a je součástí nově připravovaného systému doškolování rozhodčích.Školitelkou bude Monique Peutz-Vegter.

Logo ČJFDrezurní komise ČJF připravila nový systém doškolování rozhodčích, který dle rozhodnutí VV začne platit spolu s ostatními disciplinami 1.7.2013. Tento systém požaduje zúčastnit se alespoň jednoho odborného drezurního školení za rok. Školení budou rozdělena do kategorií podle specializace a kvalifikace rozhodčích a bude jich pořádáno v průběhu roku několik, dle finančních možností DK. VV ČJF schválil, že školení pořádaná v roce 2013 před datem 1.7.2013 se budou započítávat již mezi povinná pro rok 2013. Prvním školením, které DK pořádá v roce 2013 je zmíněné školení drezurních rozhodčích – specialistů, popř. národních rozhodčích s holandskou školitelkou Monique Peutz-Vegter. Více informací najdete v příloze pod článkem.