KMK a mistrovství VČO na Suché u Litomyšle

KMK a mistrovství VČO na Suché u Litomyšle

Ve středu desátého srpna se sjeli mladí koně do Suché u Litomyšle, kde se konalo další kolo chovatelského seriálu Kritéria mladých koní. Mladé koně posuzoval, stejně jako při červnovém kole KMK na Suché, Jan Chýle.

Nejpočetněji zastoupenou kategorií byla hned ta úvodní – soutěž KMK pro 4leté klisny na parkuru stupně „ZL“. Nejvyšší ohodnocení dostala Concertina sedlaná Petrem Vančurou (24,2; JS Valdštejnská obora). Druhá byla s 23,5 body Dona Casia s Josefem Kinclem ml. (Stáj Kincl), třetí pak Cardela a Lucie Strnadová reprezentující SKL Trojanovice.

Nejúspěšněji předvedeným a zároveň jediným bezchybným čtyřletým hřebcem byl Solidat s Markem Klusem (JK Mustang) se známkou 25,4.

Pětiletých klisen nastoupilo do KMK celkem deset. Opět byl jen jeden bezchybný parkur – Petra Masárová a Evelyn (JK Caballero) s konečnou známkou 23,7.

V kategorii pětiletých hřebců a valachů bylo možno vidět dva čisté parkury, nicméně lepší ohodnocení získal Gondeliaz předváděný Karlem Polákem (JK Hapax). Druhé místo obsadila jeho stájová kolegyně Kateřina Mestenhauserová a Game Boy 1.

Gondeliaz. Foto: Michaela Javůrková
Gondeliaz. Foto: Michaela Javůrková

Šestiletí koně startovali ve spojené soutěži. Zde obdržel nejvyšší bodové ohodnocení dne vítězný hřebec Manasquan M s Karlem Polákem – 26,4. Druhý s 26,1 body byl zapsán na výsledkovou listinu Jaroslav Jindra a Kigali (Stáj Jindra), třetí s 25,7 body Rudolf Doležal a Falino.

Manasquan. Foto: Michaela Javůrková
Manasquan M. Foto: Michaela Javůrková

Pozvánka

Parkurové závody na Suché navazují hned v sobotu 13.srpna oblastním mistrovstvím východočeské oblasti. Program bude velmi nabitý, čeká nás celkem šest soutěží, z toho dvě mistrovské. Parkury pro tyto závody připraví Roman Falta.

První soutěží bude Hobby soutěž, parkur do 80cm na limitovaný čas.  Druhá soutěž bude parkur stupně „Z“. Na rozpisu třetí soutěží bude MVČO dětí na parkuru stupně „Z“. Následovat bude parkur stupně „ZL“. Druhou mistrovskou soutěží bude parkur stupně „L**“, MVČO juniorů + otevřená soutěž. Posledním a zároveň nejvyšším parkurem dne bude dvouhvězdové „S“.

Začátek soutěže č.1 bude v 9:00, další soutěže budou následovat.

Všichni jste srdečně zváni!

Autor: Michaela Javůrková