Klusácká sezóna v číslech

Klusácká sezóna v číslech

Rok 2014 byl pro klusáckou obec ve znamení znovuobnovení provozu od dubna do listopadu, celosezónního provozu v Praze, a také zprovoznění nové klusácké dráhy na Ostravsku. V průběhu roku proto bylo slyšet hlasy, že hlavně nová klusácká dráha je velikým přínosem pro celou republiku a perspektivou pro rozvoj klusáckých dostihů, což je všeobecně ve světě logický úsudek. I proto vznikla obsáhlejší statistická zpráva, na které byl postaven tento článek.

IMG 7078
Ilustrační fotografie: Martina Hubníková

V první řadě je nutno říci, že data byla čerpána z Věstníků České klusácké asociace, výsledkových zpráv pořadatelů dostihů a klusácké databáze trotdb.info. Některé údaje proto byly sčítány manuálně a je možné, že se vyskytly drobné odchylky, za což se omlouváme. Porovnávali jsme roky 2013 a 2014, což není úplně ideální, jelikož v roce 2013, jak víme, sezóna začínala až v červenci. Bohužel ale nebylo možné statistickou řadu prodloužit na starší roky, jelikož relevantní data pro takovouto statistiku jsou sumarizována jenom v papírové formě v archivu ČKA, který, dle slov vedení, vzala v minulém roce velká voda.

Dostihové dny

Co se týče počtu dostihových dnů a samotných dostihů, není žádným překvapením, že letošní rok byl o mnoho bohatší než ten minulý, kdy se běhalo až od července. Celkově se uskutečnilo 29 dostihových dnů oproti 15-ti v roce 2013. Z nich 12 v Praze – Velké Chuchli a 17 v Bravanticích. V Praze se celá sezóna odběhla zcela v rukách Českého klusáckého spolku, v Bravanticích to byla společná práce sdružení Equiforum a České klusácké asociace, která celkově klusácký chov a sport zastřešuje (obdobně jako u cvalových koní Jockey Club) a která vyhlásila již v minulém roce, že pořádat dostihy vlastními silami nebude.

Počet dostihů se logicky zvýšil také, z kritických 123 (plus 3 dostihy v Netolicích a 1 v Bratislavě) jsme se dostali na 231 (plus 1 v Lysé nad Labem). Z nichž rovných 100 se konalo v Praze a 131 v Bravanticích, z čehož 20 dostihů byly dostihy Trotteur Francais, které jsou z 90% hrazeny od zahraniční organizace a povolení na ně v letošním roce dostalo od ČKA jenom sdružení EquiForum. Průměrný počet necelých 8 dostihů o dostihovém dnu není nijak lichotivý. Lépe si tak vedla Praha, které se podařilo dostat průměrně lehce přes 8 dostihů za den (8,33).

Celkové počty dostihových klusáckých koní se s cvalovými srovnat nedají, a také ani pole startujících v dostizích. Průměrný počet koní startujících o dostihovém dnu činil v roce 2013 žalostných 47. Letos, navzdory většímu provozu, dvěma závodištím, vyšším obnosem výher a dalšímu, necelých 46. I tady vychází lépe pražské závodiště, i když stále ne moc optimisticky s průměrem 50 koní. Nové závodiště dokázalo přilákat průměrně 41 koní… Tady musíme poukázat na provázanost škrtání koní v dostizích. Sankční řád totiž zpoplatňuje škrtnutí koně do 24h před dostihem jenom 200 korunami, proto je již léta zvykem, že se tímto způsobem dostihy „zachraňují“. Letos tomu nebylo jinak a diváci tak mohli být svědkem i dostihů ve třech koních… Škrtalo se i letos, a to hlavně v Bravanticích a průměr tady je 2,7 koně na den, v Praze 1,5, celkově tedy 64 škrtů a průměr lehce nad 2 koně, i když stále lépe než v roce 2013 s průměrem 2,67. Průměrně jsme tak letos viděli na dráze v dostihu jenom 5,7 koně (v Praze 6, v Bravanticích 5,4).

Více peněž na výhrách se rozdělilo v Bravanticích – celkově dle našich výpočtů cca 5,19 milionů. V Praze, které chyběly „větší“ dostihy a taky dostihy francouzských odchovanců, jenom něco přes 1,99 milionů. Průměrná výhra tak na startujícího koně byla v Praze 3290,58 Kč, v Bravanticích 7 394,59 Kč.

Počty koní

Zajímavým ukazatelem jsou jistě i počty koní. Již několikrát ČKA prohlašovala, že poměr koní v Čechách a na Moravě je stejný, také zazněly z klusácké obce hlasy, že nová dostihová dráha bude přínosem i v nárůstu počtu koní a majitelů. Z tohoto tvrzení a také z důvodu, že ročníkové dostihy byly přesunuty na moravskou dráhu (a celkově se tady již dle předešlého odstavce běhalo o větší peníze), nahrává právě rozvoji v této oblasti.

K 31.3.2014 bylo registrováno celkově 188 dostihových koní, překvapivě dokonce o 3 méně než před rokem, tedy pokles o 1,6%. Důležitějším číslem je ale počet koní, kteří se reálně dostali na dráhu (počítaje jenom české starty), a těch bylo 144 oproti 121 v minulém roce, což je v důsledku nekompletní sezóny 2013 celkem logické. Pro nás je taky zajímavý počet koní, kteří sezonu dokončili – tedy bez koní vyřazených z provozu nebo prodaných do zahraničí, též s přírůstkem koní, které zařadili trenéři na svou tréninkovou listinu v průběhu sezony. Nelichotivě jsme se dostali k úbytku o 7,4% (v minulém roce 6,3%), ale z pohledu „běhajících“ koní je tady vidět mírný nárůst o 1,4%, oproti úbytku 4,1% v roce 2013.

Počet koní na dráze

Když si čísla rozložíme na Čechy a Moravu, v roce 2013 se u českých trenérů na konci sezony nacházelo 61,2% všech běhajících koní, v roce 2014 dokonce 63,7%. Můžeme namítat, že moravská dráha byla nejistá a tudíž je důležitější fakt změn na začátku a konci sezony. Není tomu ale tak. Od března do listopadu došlo na Moravě dokonce k poklesu koní na dráze až o 8,6%. Naproti tomu u českých trenérů došlo dokonce překvapivě k posílení stavu o 8,1%. Zvýšený počet dostihových koní na dráze je tak spíše zásluhou české části klusácké obce. Překvapením je, že jenom v jediném ukazateli se Morava dokázala zlepšit oproti loňskému roku, a to v počtu registrovaných koní na dráze na konci sezony (nárůst 17,8% oproti listopadu 2013). V celorepublikovém součtu tak dostáváme kladné ukazatele v počtu registrovaných koní na dráze na začátku (+19%) i na konci sezony (+25,9%) oproti stejným datům v roce 2013.

Jediným aspektem, kde si východ krajiny polepšil více než Čechy, byl počet startů koní na českých drahách s nárůstem o 87,5% oproti 58,5%. Celkový republikový nárůst tak činí 69% oproti loňsku, kdy ale, jak už bylo zmíněno, se běhalo jenom polovinu sezony.

Na závěr

Na závěr tak lze z čistých faktů podložených čísly konstatovat, že navzdory tomu, že letošní rok nabízel lepší podmínky pro moravské trenéry a majitele (nová klusácká dráha v provozu, klasické dostihy, dostihy Trotteur Francais, vyšší výhry), o rozvoj (i když velice mírný) ve směru počtu dostihových koní se zasloužili více trenéři a majitelé z Čech, kteří ještě o kousek zvýšili poměr na svou stranu. Je tedy jasné, že i s přínosy rozběhnutí dostihového provozu na Moravě, je nezbytné zachování a rozvíjení provozu rovněž na druhé straně republiky.

Text: Zuzana Sahligerová