Kladenští hasiči se učili zacházet s koňmi

Kladenští hasiči se učili zacházet s koňmi

V pátek 16. října dopoledne vyjela část směny B ze stanice HZS Kladno na jízdárnu ke Smečnu, aby se seznámila se základy práce s koňmi v krizových situacích.

Speciální výcvik byl součástí plánu odborné přípravy a mohl se uskutečnit díky laskavosti Bc. Kateřiny Chloupkové z občanského sdružení Stáj Káťa, která dvouhodinové školení hasičům zdarma nabídla a sama se i výcviku ujala.

Hasiči výcvik

V úvodu trenérka Chloupková hasičům vysvětlila specifiku chování koní, klady i zápory jejich povahových vlastností, reakce na různé situace i hlavní zásady komunikace se zvířaty. „Předně si musíte chránit vlastní osobní prostor,“ upozornila zkušená cvičitelka úvodem a hned přidala další důležité rady. „Hlavně se nesnažte koně dohonit – to se ještě nikomu nepodařilo,“ připomněla s úsměvem. „A nikdy k němu nepřistupujte zezadu, protože tam nevidí a největší nebezpečí hrozí právě od zadních kopyt.“ Reakce hasičů byla skoro jednohlasná: „Takže jako k vrtulníku!“

Po následné ukázce přístupu ke koni, uvázání vodícího lana k ohlávce a vedení koně si pak všichni přítomní příslušníci postupně základní práci se zvířetem vyzkoušeli. V další fázi se v uzavřeném cvičišti učili hasiči odchytit pobíhající hnědku Fany a připnout ji k lanu. Předposlední část výcviku byla zaměřena na vyvádění koně z boxu a ze stáje a jeho zpětné zavedení dovnitř. Nejtěžší úkol čekal na hasiče na závěr, kdy měli odchytit a přivést vybraného koně z volného výběhu s tím, že mu také museli nasadit ohlávku.

Hasiči

Výcviku se zúčastnil i velitel kladenské stanice mjr. Bc. Milan Strádal, který si všechny úkony příkladně a úspěšně vyzkoušel vždy jako první. „Chtěl bych občanskému sdružení Stáj Káťa a jmenovitě paní Kateřině Chloupkové poděkovat, že se nám takto věnovala a pečlivě nám všechno vysvětlila. Byla to pro nás ohromná zkušenost, která se jinak než praktickým školením nedá naučit. Už i proto, že v poslední době se chov koní u nás hodně rozšířil a úměrně s tím také stoupl počet zásahů při jejich záchraně,“ zhodnotil před návratem na základnu Milan Strádal.

Obdobný výcvik čeká v nejbližších dnech i příslušníky směny C a směny A.

Autor: por. Ing. Ladislav Holomčík, tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje