Karlovarské závodiště – stodvacetiletý jubilant

Karlovarské závodiště – stodvacetiletý jubilant

Hodně vody uplynulo v řece Ohři od dob, kdy se na místě těžební šachty začala rodit jedna z nejpůvabnějších a tehdejších nejlepších evropských drah. Bublající vodní tok kopírující celou protilehlou rovinku býval němým svědkem období lesku, slávy, bídy, rezignace i znovuzrození karlovarského dostihového závodiště, druhého nejstaršího na českém území. Letošní sezóna nebyla ledajaká – udála se ve znamení oslav 120. výročí zahájení dostihového dění v lázeňské metropoli. Pojďme se v rychlosti prolétnout historií a připomeňme si některé důležité fragmenty, které během oněch 120 let závodiště poznamenaly.

V souvislosti s letošními oslavami samozřejmě nemůžeme začít jinak, než některými zajímavými fragmenty z událostí spojených s číslicí 9.

Rok 1899

1899

Provoz byl slavnostně zahájený 30. června za přítomnosti barona Schafflera, knížete Fürstenberga, barona Černína a městského radního Lea Mattoniho. V předvečer této významné události kapelník Ernst Eberhart dokonce uvedl v kavárně Sanssouci svůj nový kvapík „Karlovarské závodiště“. Čtyřdenní mítink začínal v neděli 2.července a jak to při premiérách bývá, přilákal zvědavce nejenom z řad diváků, kterých se hned při prvním dni v areálu sešlo navzdory hustému dešti na 10 tisíc, ale současně zahraničních jezdců. V sedlech koní se představili Angličané, Američané a Australané a ti na dosud neznámém závodišti porovnávali síly s maďarskými jezdci nebo Čechy žijícími v Maďarsku. Mezi více než 15.000 diváky se ve Dvorech objevil arcivévoda Friedrich s arcivévodkyněmi Isabellou a Marií Kristinou. A před jejich zraky se ve steeplechase ze sedla na tvrdou zem smůlovatě odporoučel slavný anglický jezdec George Williamson, vítěz Velké liverpoolské a zároveň naší Velké pardubické.

Slavnostní zahájení provozu závodiště – 1899. Archiv A.Foglara

1909

Počáteční euforii vystřídala léta útlumu a marného shánění finančních prostředků na provoz závodiště, které najednou v očích radních připomínalo Otesánka – schroupalo všechno, na co dosáhlo. Městská pokladna se velmi rychle vyprázdnila. Po čtyřech smutných a nejistých letech se dostihoví koně na dráhu přece jenom vrátili. Ve velké míře díky zmobilizované městské radě, která nejenom že svěřila Českému jezdeckému klubu areál včetně stájí s nulovým pronájmem, ale poskytla také potřebné finance na uspořádání mezinárodních dostihů, překážkovou Cenu města KV nevyjímaje. Po rozpadu Rakouska-Uherska převzal na podzim roku 1919 dráhu ve Dvorech nově vzniklý Československý Jockey-Club.

1929

Konec 20.let byl v době hospodářské krize tvrdou zkouškou životaschopnosti dvorského závodiště. Finanční prostředky na jeho existenci zajišťovaly mimo jiné pravidelné dražby ročků pocházejících z hřebčína A.Baltazziho v Napajedlech. Z politického hlediska byla velmi prospěšnou návštěva prvního československého prezidenta T.G.Masaryka při jednom z mítinků na závodišti ve Dvorech (v doprovodu hraběte Westphalena a hraběte Nostice, majitele zámku v nedalekém Sokolově), která posílila tolik důležitou národní jednotu.

1939

Jakémukoliv dalšímu rozkvětu zasadil smrtelnou ránu nástup nacismu a 2. světová válka celkově. Několik vlastních dostihových mítinků zde po záboru Němci sice uspořádali, přesto byla dráha 9.července zcela uzavřena, aby sloužila jako vojenské cvičiště. Rychlé a ušlechtilé koně nahradily těžkopádné a smradlavé tanky.

1989

Předlouhá léta nesvobody, izolace a devastujícího komunistického režimu se na životě závodiště muselo nutně dotknout. Jedno z mála spojení s okolním, nikoliv západním světem, nabízely tehdy oblíbené Mezinárodní mítinky socialistických zemí. Přesto i tady jsem našla výjimku – mezi účastníky z Maďarska, Polska a NDR byl Angličan Michael Richardson, jezdec, jenž během své kariéry absolvoval 25 překážkových dostihů a na svém kontě měl více jak 100 rovinových startů. Sametová revoluce, která přinesla do naší společnosti mnoho změn, předznamenala definitivní konec správcovství Státního závodiště Praha ve Dvorech.

1999

V průběhu let závodiště přišlo o několik významných výkonnostních zkoušek (vzpomeňme OAKS nebo Cenu Jezdectví) a tento smutný fakt vnímaný srdcem turfmana nikterak nevylepšil ani věhlas na sportovním poli. Sílily totiž zájmy o pěstování jezdeckých disciplín a tak se areál stával zázemím pro konání mezinárodních soutěží v military.

2009

Sváteční náladu 110. výročí závodiště podtrhla znovuzrozená Karlovarská dvojnásobná míle, která se zde běhávala již za války.

Autor: Marcela Kozová