Jiří Charvát novým prezidentem Jockey Clubu

Jiří Charvát novým prezidentem Jockey Clubu

AKTUALIZACE: Na pondělním zasedání Rady Jockey Clubu dne 14. dubna 2014 byl novým prezidentem zvolen JUDr. Ing. Jiří Charvát. Majitel několika dostihových koní, např. Blue Corala, Royal Mouginse, Decent Fellowa, získal ve dvoukolovém hlasování dvanáct ze třinácti hlasů, jeden volič se zdržel hlasování. Jiří Charvát se stal pátým prezidentem Jockey Clubu v jeho novodobé historii. Před ním tuto pozici zastávali Jan Tichý, Miloš Baladrán, Václav Luka a naposledy velmi krátce Aleša Jakub.

Po svém zvolení vydal nový prezident Jockey Clubu své první prohlášení, které vám přinášíme v celém znění:

Dobrý den, vážení přátelé dostihového sportu,

byl jsem zvolen prezidentem Jockey Clubu České republiky.

Této volby si velmi vážím, i když kandidaturu jsem přijal na poslední chvíli a to zejména ze dvou důvodů:
Jednak jsem cítil za povinnost zabránit některým Lžiisidorům, u kterých ambice významně předbíhá jak rozum, tak morálku, aby v případné budoucí volbě, při absenci seriozních kandidátů, byli zvoleni oni.
Druhým důvodem byly potom smutné osobní zkušenosti z posledního zasedání Svazu chovatelů a majitelů, kdy naše upřímné i finančně výrazně podpořené úsilí o zlepšení bylo zlehčováno a dehonestováno a jak to zpravidla bývá zejména těmi, kteří kromě vlastního se předvádění, nikdy nic pozitivního ve prospěch celku nepřinesli.

A protože jedna stará pravda říká, že mnoho dobré práce přijde nazmar jen pro to, že jí není vykonáno o trochu víc, jako jeden z členů prezidia Svazu chovatelů a majitelů jsem kandidaturu přijal a ve zcela průhledné snaze prosadit pořádek chci pokračovat.

Pominu – li krátké působení pana Aleši Jakuba, nastupuji po dlouhém prezidentství Václava Luky. Václavu Lukovi musí být opakovaně vyslovován dík a uznání za faktickou záchranu chuchelského závodiště v roce 2000.
Ale jak už to v dějinách bývá, málokterý dlouhý pontifikát je aktivní a obecně prospěšný po celou dobu svého trvání.
Odpověď, proč tomu tak je, nám dává opět jedna stará pravda: „Snaha stát se nepostradatelným je motorem lidského vývoje, ovšem snaha zůstat nepostradatelným už je jeho největší brzdou.“

Byl jsem zvolen na dva roky. Opakuji, že tento závazek beru velmi vážně. Stejně jako se starám o své firmy, se budu starat o dostihový sport. Nebudu Vám slibovat, že se budu snažit. Snaha je jen synonymum pro neschopnost.
Slibuji Vám, že věci, které z titulu svého úřadu mohu zlepšit, zlepším.

Mám k tomu výborné předpoklady.
Nová Rada Jockey Clubu je tvořena aktivními lidmi se samostatnými názory. A to je obrovský kapitál.
„Mým“ viceprezidentem je Josef Váňa. Když jsem s dostihy asi před deseti lety začínal, nikdy bych si nepomyslel, že tento člověk se mnou bude kamarádit.
Rada Jockey Clubu rozhodla, že výběr sekretáře je v mé kompetenci.

To vše rekapituluji jen proto, že se nemám na co vymlouvat.

Člověk je na světě jako člověk proto, že Ten kdo ho na svět poslal, s ním měl lidské plány. A lidským plánem není vládnout, ale sloužit.
A sloužit znamená pomoc nebo prospět tomu, kdo nebo co to potřebuje.
Víme všichni, že dostihový sport potřebuje pomoc. Proto, pomožte nám.
Nebo lépe, spojme se a pomožme si.

Jiří Charvát