Jednání ČUS a MŠMT o dotačních podmínkách stále pokračují

Jednání ČUS a MŠMT o dotačních podmínkách stále pokračují

logo_headerČeská jezdecká federace se v návaznosti na dění v posledních dnech snažila získat aktuální informace ohledně podmínek pro udělování státních dotací ve vtahu k výši členských příspěvků sportovních svazů. Oslovila tak opakovaně ČUS i MŠMT.

Vzhledem k tomu, že se v kuloárech a i prostřednictvím některých jezdeckých médií rozšířila informace o závěrech jednání, v pátek 28. listopadu požádala viceprezidentka pro ekonomiku ČJF Dana Denková o aktuální stanoviska k výsledkům jednání jak zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak zástupce České unie sportu. Na oficiálních internetových stránkách MŠMT, ani ČUS totiž žádná informace v tomto duchu publikována do dané chvíle nebyla k nalezení. Vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly MŠMT v odboru sportu – Ing. Jan Létal odpověděl v pátek dopoledne takto: „Písemná dohoda k dnešnímu dni neexistuje, vše ohledně výše členských poplatků pro další období bude v řešení, a to i v návaznosti na závěry kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů.“ Aktuální odpověď dorazila také od generálního sekretáře České unie sportu – Mgr. Jana Boháče. Jeho stanovisko uvádíme taktéž v nezkrácené formě níže…

Zástupci ČUS opakovaně jednali s pracovníky MŠMT, skupiny V., o požadavku vybírání členských příspěvků žadateli o státní dotace. Snažíme se našim devíti tisícům SK/TJ nezvyšovat ještě více finanční zatížení jejich členů, fyzických osob. Podmínky programů pro rok 2015 jsou již zveřejněny na oficiálních stránkách MŠMT.

Výsledek jednání ČUS – MŠMT je následující:

– V podmínkách vypsaných Programů MŠMT 2015 zůstal striktní požadavek na vybírání členských příspěvků ve výši 500,- (dospělý) a 100,- (dítě) zakotven pouze v programu IV (údržba sportovních zařízení). V programu III. (nový program pro SK/TJ) se pak objevuje pouze v souhrnné tabulce (můžeme tedy dovozovat a dovozujeme, že se jedná pouze o údaj orientační).

– v blízké budoucnosti budou vydány Zásady k jednotlivým vypsaným programům MŠMT. Tyto zásady ještě nejsou oficiálně zveřejněny, ale v poslední nám známé verzi se ČUS podařilo prosadit několik pozitivních ústupků ze strany MŠMT. Podstatné pro svazy je to, že v Zásadách by mělo být jasně konstatováno, že požadavek na vybírání členských příspěvků se netýká sportovních svazů a sportovních organizací. Byla tak ze strany MŠMT přijata filozofie ČUS, že většina vybraných členských příspěvků má zůstat k užití členů v TJ/SK, ne je posílat na národní svazy. Současně byl ČUS dán příslib, že za příspěvky v TJ/SK se budou považovat všechny příspěvky, to znamená souhrnně, členské oddílové, svazové popř. další.

Tolik z vyjádření Mgr. Jana Boháče z Česká unie sportu. Své stanovisko k tomu dodala i viceprezidentka pro ekonomiku ČJF Dana Denková: „Česká jezdecká federace samozřejmě výše uvedené příznivé informace vítá, avšak jako závazné je lze považovat až ve chvíli, kdy skutečně budou zakotveny do podmínek na poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze státního rozpočtu. Jak uvedl vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly MŠMT v odboru sportu – Ing. Jan Létal, písemná dohoda k dnešnímu dni neexistuje. Za Českou jezdeckou federaci mohu jen říci, že by nebylo od nás zodpovědné, pokud bychom se předem spoléhali na to, že jednání mezi ČUS a MŠMT dopadnou pro nás pozitivně. Pokud by se tak nestalo a ČJF by nakonec kvůli nesplnění podmínek přišla o možnost čerpání státních dotací, jistě by byli členové Rady a Výkonného výboru ČJF první, kteří by byli hnáni k zodpovědnosti, proč se náš spolek zavčas legislativně nepřipravil na to, aby dané podmínky splňoval. I přes kritiku z mnoha stran jsme se tak snažili udělat všechny kroky, které by případnou hrozbu odvrátily. Bohužel, přes snahu vysvětlit všechny okolnosti důvodů iniciativy pro zvýšení členských příspěvků Rada ČJF o jeden jediný hlas tento krok neschválila, a tak se dnes můžeme pouze spoléhat na to, že to, co bylo výše zmíněno, skutečně bude zakotveno do zmiňovaných podmínek na poskytnutí státní dotace. Je na zodpovědnosti každého člena Rady ČJF, zda je ochoten celou ČJF ponechávat v nejistotě a spoléhat se na závěry jednání výše zmíněných institucí,“ konstatovala Dana Denková.