Jak na rychlostky I.

Barrel Racing

 Citát na úvod:

p7120732Barrel racing se může koni pěkně zprotivit. Není to jako práce s dobytkem nebo lasování. Na kolbišti máte tři nehybné předměty a koně může běhání po stejné dráze dost rychle omrzet. Abych tomu zabránila, naučila jsem se dělat hodně práce mimo barely.

Sharon Camarillo

Jaký kůň je vhodný:

Většina rychlostních jezdců po celém světě nepatří zrovna k těm majetným a musí se často spokojit s koněm, který se jiným nehodil nebo s koněm, kterého má doma k dispozici. Hledáme rychlost a atletické schopnosti doplněné povahou, která zvládne udržet ten tlak pod kontrolou.Věk koně nehraje až takovou roli.V úvahu je třeba brát skutečnost, že starší kůň už má vyrovnanější povahu, díky níž bude schopen zvládnout tréninkovou zátěž v kratším čase. Což také platí z fyzického hlediska.

Požadavky na stavbu těla, které disciplína na koně klade:

Nízko posazená hlezna a krátké holeně. Tato kombinace umožňuje koni, aby šel „nízko nad zemí“ . Lopatka a záď by měly být dostatečně dlouhé a postavené ve správném úhlu, protože jen tak jsou zárukou dostatečné síly pro běh a prudké obraty. Klouby by měly být silné a výrazné.Neměly by se podcenit správně zešikmené spěnky přiměřené délky a kvalit a tvar kopyt.

Výcvik barelového koně:

Je potřeba dosáhnout takového stupně přiježděnosti, kdy kůň neprchá a je ovladatelný i v rychlosti, kdy je prostupný a ohebný, kdy dokáže zastavit a naznačit rollback. Především musí být schopen reagovat na holeně jezdce a na působení přímé a nepřímé otěže.

Při tréninku barelových koní platí jeden zdánlivý paradox: čím větší objem výcviku se odehrává mimo barely, tím lépe. Dráha barrel racingu je soubor jednotlivých jízdárenských cviků provedených v rychlosti. Pro dobré a trvalé základy přiježděnosti začínáme s koněm pracovat pomalu na každém cviku zvlášť, později totéž procvičujeme kolem skutečných barelů a rychlost přichází až úplně na závěr. Jen tak lze dosáhnout toho, že se bezhlavé a nekonečné objíždění sudů koni po několika týdnech naprosto nezprotiví.

Úlohy:

1. Po opracování v kroku najedeme na velký kruh, kde nacváláme na správnou nohu. Pokud má kůň chuť utíkat a není ještě dostatečně uvolněný, zůstaneme na kruhu, kde ho necháme cválat dokud sám nezpomalí a nezačne vnímat jezdce. V té chvíli začneme kruh zmenšovat, přičemž většinu váhy přeneseme do vnějšího třmenu a vnitřní holeň je přiložená na podbřišníku. Ruka zasahuje jen minimálně a vnější noha je připravena udržet správný stupeň ohnutí. Toto je v podstatě stav, do něhož se dostaneme při těsném objíždění barelu. Pokračujeme ve zmenšování kruhu tak dlouho, až na malém kruhu bude kůň nucen přejít do klusu. Ani v klusu neuvolňujeme pobídky nohou a nutíme koně k pohybu v klusu nebo kroku i na tomto sevřeném kruhu. Kůň začne povolovat v hubě a otáčet hlavu ve směru tahu otěže a od plecí až k zádi se uvolňuje. Pokud se nám toho podaří dosáhnout, vyvedeme koně na velký kruh a vše opakujeme na opačnou ruku. Mimo uvolnění, se kůň zároveň učí necválávat na správnou nohu a je to také vynikajícím kondičním tréninkem.

2. Je to prvek, který je znám z klasické drezury jako je práce na dvou stopách.Je to způsob, jak naučit koně udržet ohnutí při chůzi po rovné linii, což je jeden ze základních pohybů při nájezdu na barel a při průjezdu tzv. „kapsy“. Nejprve koně s tímto pohybem seznamujeme v kroku, klusu a ke cvalu přistoupíme až po dokonalém zvládnutí v pomalejších chodech. Zpočátku je dobré pracovat na stěně jízdárny.Začínáme cvikem známým jako dovnitř plec, kdy je hlava koně mírně stočena dovnitř jízdárny, zatímco trup pokračuje v pohybu po rovné dráze. Pravá zadní noha tak výrazně došlapuje před pravou přední a otisky pravého zadního a levého předního kopyta jsou téměř na jedné přímce rovnoběžné se stěnou jízdárny.

Na tento cvik volně navazuje ustupování na holeň, kdy jde kůň zároveň dopředu a do strany. S nácvikem začínáme tak, aby kůň šel 6m zešikma, pak uvolníme pomůcky, na dalších 6m ho srovnáme, a pak začne nové ustupování v opačném směru. Postupně dráhu ustupování prodlužujeme, a až je tento cvik pro koně fyzicky snadnou záležitostí, můžeme ji prodloužit i na celou diagonálu jízdárny.

3. Dalším cvikem je klasická jízdárenská „osmička“, ovšem v trochu jiném provedení. Každý se spojených kruhů na zhruba 9-10m v průměru. Práci začínáme v pomalém klusu. Pobídky vnější holení jsou takřka nepatrné a vnější otěž je volná. (Popis se hodí na práci s lomeným udidlem při využití působení přímé otěže). Vnitřní otěž stáčí hlavu do kruhu a vnitřní holeň pobízí, aby udržela koně v kmihu.

Při běžné osmičce by po projetí celého kruhu měla následovat změna pomůcek ohnutí koně na druhou stranu. V tomto případě ale zůstávají pomůcky nezměněny, takže kůň jde sice po kruhu, ale hlavu má stočenou ven. Tento cvik dokonale uvolní koně od hlavy až po záď.

První pokusy s tímto cvikem vyžadují trpělivou práci v rozsahu od 10-20 minut a kůň by měl během první lekce alespoň pochopit princip požadované práce.. Tedy to, že po něm jezdec žádá překračování zadních nohou. Teprve když kůň klidně a správně provádí tento cvik, je zralý pro další úlohu.

4. Další úloha se jezdí ve cvalu a je určena koním, kteří nereagují dostatečně na přímou otěž a mají sklon chodit v kruhu po pleci. Začínáme ve shromážděném cvalu a necháme koně cválat na kruhu s hlavou postavenou mírně dovnitř kruhu.Jakmile začne snižovat vnitřní plec, pokračujeme ve cvalu, ale hlavu koně stočíme z kruhu ven a plece necháme „trčet“ dovnitř kruhu. Po 4-5 cvalových skocích začneme hlavu stáčet znova dovnitř, přičemž plece tlačíme vnitřní holení ven z kruhu.. Cvik několikrát opakujeme na obě ruce.

S tímto cvikem je také možné představit koni jednoduchý přeskok: zastavíme, ustoupíme několik kroků dovnitř kruhu, pobídneme do cvalu na druhou nohu a pokračujeme v práci opačným směrem.

Je tady možné zároveň procvičit nájezd na barel a vjezd do „kapsy“: při cvalu, kdy má kůň hlavu stočenou dovnitř kruhu, zvedneme ruku s vnitřní otěží do úrovni hrudníku a vnitřní nohou zároveň tlačíme koně ven z kruhu. Po 3-4 cvalových skocích snížíme ruku a vrátíme se na původní kruhu.

Pokud tato cvičení obejdete a začnete trénovat pouze rychlé běhání od barelu k barelu, nemáte šanci se dostat na solidní čas, nemluvě o zprotivení barelů koni. Díky těmto cvikům bude kůň vědět, jak se správně ohnout při zvednuté vnitřní otěži, jak uhnout zádí od tlaku holeně – jednoduše, bude se umět vyhnout řadě problémů, které neohebný kůň neumí řešit.

Couvání

Je dalším jízdárenským cvikem, jenž provází koně po celou dobu jeho sportovní kariéry. Při nácviku couvání je důležité couvat tak daleko, jak chce a potřebuje jezdec, ne kůň. Pokud se kůň po 2-3 krocích začne bránit, zastavíme, uvolníme a pokračujeme v couvání. Kůň se měl pozpátku pohybovat stejně uvolněně jako při pohybu vpřed. S koněm couváme po přímé linii i po oblouku, abychom zvýšili nároky na obratnost a vylepšili reakce na pobídky.Při zasednutí hlouběji do sedle a rovnoměrném tahu za otěže by se měl kůň naučit couvat plynule.

Zastavení a rollback

Pro nácvik obojího lze úspěšně využít hrazení jízdárny. Pokračujeme ve cvalu na kruhu, dokud se kůň neuvolní a nezklidní. Pak opustíme kruh a podél stěny pokračujeme na konec jízdárny, kde chceme zastavit. Pobídka pro zastavení se skládá z hlubšího zasednutí do sedla, slovní pomůcky „hou“ a zvednutí otěží.

Aby bylo možné zastavení využít i v barelové úloze, musí se kůň naučit zastavovat v mírném uhnutí: vnější noha pobízí a vnitřní otěž nepatrně táhne, takže se kůň dostane do mírného ohnutí, které mu umožní vnitřní zadní nohu více podsadit v zastavení a následném rollbacku. Přesně totéž bude kůň potřebovat v nájezdu na barel a v obratu kolem něj.

Až umí kůň spolehlivě zastavovat o stěnu, začneme zastavovat na půl cesty před ní, čímž v koni posílíme důvěru, že dokáže zastavit i na volném prostranství.

Chceme-li po zastavení provést rollback, stočíme napřed za použití přímé otěže hlavu koně ke stěně jízdárny, Když začne pohyb v obratu, povolíme mírně tlak v hubě a začneme více pobízet vnější holení., zároveň přiložíme vnější otěž přes krk a takto, s nepřímou otěží, ho tlačíme do rollbacku. Kůň už při zastavení přenesl váhu na zadní nohy a stěna jízdárny je jen jakousi pomůckou, která ho v tomto podsazení udrží i v obratu. Rollback je vynikajícím cvičením, které koně učí, jak se po obratu u barelu zase dostat rychle na nohy. V první fázi se není nutné nějak zatěžovat správnou cvalovou nohou po rollbacku, ale s postupujícím výcvikem by se měl kůň vypracovat natolik, aby byl schopen z obratu vycválat správně. Přizvednutím ruky s otěžemi by se mělo postupně stát pro koně znamením, že se bude muset posadit „na zadek“, aby prostál tvrdé zastavení a obrat.

Převzato z knihy Silvie Lečíkové: Barrel Racing a Pole Bending