Hřebčín ve Slatiňanech přivítá návštěvníky v novém turistickém informačním centru

Hřebčín ve Slatiňanech přivítá návštěvníky v novém turistickém informačním centru

Ve čtvrtek 2. července 2020 v 10.00 hodin se v areálu hřebčína ve Slatiňanech uskutečnilo slavnostní otevření nového turistického informačního centra Národního hřebčína Kladruby nad Labem, které vzniklo rekonstrukcí památkově chráněného objektu,

Řemeslná přestavba původního deputátního rodinného domu trvala 8 měsíců a náklady na realizaci dosáhly částky 3,1 milionů korun bez DPH.

Zdařilou rekonstrukcí pod dohledem orgánů památkové péče vzniklo v objektu moderní infocentrum, které poskytne návštěvníkům hřebčína, i těm se speciálními potřebami, příjemné prostory s prodejnou propagačních předmětů, včetně tematických obrazových publikací. Samozřejmě nechybí ani nezbytné hygienické zázemí.

Foto: NH Kladruby

Stavební práce zahrnovaly úpravu dispozic včetně výměny všech povrchů, zřízení bezbariérového vstupu, výměnu střešní krytiny a citlivou obnovu fasády, imitující tzv. lícové zdivo. Dřevěné výplně otvorů, které byly z velké části původní, se podařilo renovovat. Součástí projektu jsou i nové přípojky na inženýrské sítě včetně přeložení nadzemního vedení elektrické energie.

Objekt, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou společně s celým souborem staveb do Ústředního seznamu kulturních památek 3. května 1958, byl vystavěn na konci 19. století a původně sloužil jako strážní domek pro areál zámku ve Slatiňanech. V posledních letech před rekonstrukcí byl užíván jako deputátní byt zaměstnanců národního hřebčína.

Tisková zpráva NHK