Hřebčín je zatím bez koní, rekonstrukce je v plném tempu

Hřebčín je zatím bez koní, rekonstrukce je v plném tempu

Na společnou prohlídku rekonstrukce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se v pondělí 4.srpna vydali ministr zemědělství Marian Jurečka, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a senátorka Miluše Horská. Průvodcem jim byl ředitel hřebčína Jiří Machek. Ukázal jim jak opravu zámku, tak i kompletní rekonstrukci stájí v Kladrubech nad Labem i nedalekých Selmicích.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Stáje v Kladrubech tentokrát zely prázdnotou. Na 250 koní se totiž muselo z Kladrub dočasně přestěhovat do okolních stájí hlavně ve Slatiňanech a Selmicích. „Poprvé jsem tu viděl celý komplex stájí, kde nebyl jediný kůň,“ svěřil se s prvními dojmy náměstek Línek a pokračoval: „Rekonstrukce je složitá kvůli přesunům koní, ale také tím, že se tu denně střetávají názory památkářů na straně jedné s provozními potřebami chovatelů na straně druhé.“

Projekt Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem byl podpořen z Integrovaného operačního programu Evropské unie, a to částkou 254 milionů korun a částkou 45 milionů korun ze státního rozpočtu. Vše by mělo být hotovo do konce letošního roku. Pro návštěvníky tu navíc vznikne expozice z historie hřebčína a také rozšířená expozice kočárů. Budovy se vrátí k původní zelené barvě z období klasicismu. „Hřebčín je sice organizací spadající pod ministerstvo zemědělství, ale pro Pardubický kraj je důležitou součástí nabídky v cestovním ruchu. Po rekonstrukci se zvýší i přitažlivost této části regionu,“ uvedl Roman Línek důvod zájmu Pardubického kraje.

Hřebčín nyní spolu s krajem a s ministerstvy zemědělství a kultury bude usilovat o zápis parkové krajiny anglického typu uvnitř rozsáhlého areálu na listinu památek UNESCO. Zvelebit chce také budovy a další části hřebčína, na které se v současném projektu nedostalo, a to s pomocí Integrovaného operačního programu Evropské unie a také Norských fondů.

Hřebčín Kladruby nad Labem je unikátní historická památka tvořená souborem objektů propojených s vyváženým a do nejmenšího detailu promyšleným systémem okolní kulturní krajiny. Celek je založen na více než pět set let trvajícím vztahu člověka a koní, který vedl k postupnému zdokonalování organizace, vybavenosti a infrastruktury areálu a okolní krajiny, při zachování dobových uměleckých a architektonických zásad. Tento unikátní odkaz je nezbytné zachovat pro další generace v jeho původní podobě. Hřebčín Kladruby nad Labem představuje unikátní souhru nemovité národní kulturní památky, movité národní kulturní památky a živé kultury (ceremoniály, zvyklosti). Je jedním z nejstarších hřebčínů na evropském kontinentě. Zajišťuje chov starokladrubského koně, přičemž „kmenové chovné stádo starokladrubského koně v počtu 65 klisen a 4 hřebců v barvě bíle“ je národní kulturní památkou.

Zdroj: Pardubický kraj