Elektrický ohradník je dobrá volba

Elektrický ohradník je dobrá volba

Elektrické ohradníky se staly na našich pastvinách běžným obrázkem. Nezřídka se využívají při chovu koní a ohraničují nejen rozlehlé pastviny, ale i menší výběhy. Důvodem je zvyšující se spolehlivost a snižující se cena této technologie.

Elektrický ohradník je ve své podstatě jednoduché zařízení, nicméně při neodborné instalaci může v krajním případě být i životu nebezpečné. Proto je důležité, aby chovatelé věděli, jak ohradník funguje a jak ho správně postavit na míru zvířatům, pro něž je určený. V tomto článku se zaměříme na koně.

Princip funkce elektrického ohradníku
Jak funguje elektrický ohradník
A. zdroj impulzů; B. vodiče; C. izolátory; D. sloupky; E. uzemnění.

Jak vlastně funguje elektrický ohradník?
Princip ohradníku je jasný – ohrada je tvořena vodiči, které při dotyku předají zvířeti elektrický impuls. Rána je citelná a dobře zapamatovatelná, ale neměla by zvířeti (ani člověku) ublížit. Impulsy probíhají ohradou v pravidelných intervalech.

Elektrický proud o vysokém napětí (3000 – 7000 V) projede skrz tělo zvířete a je sveden do země. Impulzy jsou krátké, proto neublíží. Elektrický okruh se uzavře tím, že impulz svedený do země se vrací do zdroje pomocí zemnicí tyče, umístěné v zemi.

Elektrický ohradník nahrazuje fyzickou zábranu levnějším řešením. Bariéru tvoří tenká lanka, dráty nebo pásky, které samy o sobě nepředstavují velkou překážku. Zvířata v ohradě drží reflex, který získají po několika kontaktech s elektrickým impulzem.

Zde se hodí podotknout, že chovatelé někdy ze začátku do ohrady posílají slabší impulzy, aby si zvířata přivykla. To je chyba, i malé hříbě by mělo už od začátku poznat, jakou silou ohradník disponuje.

Hříbě před ohradníkem
Hříbě před ohradníkem

Zdroj impulzů
Impulzy dodává do vodičů zdroj impulzů. Energii čerpá buď přímo z elektrické sítě (což je nejekonomičtější řešení), nebo z akumulátoru. Akumulátorové zdroje se hodí do nejodlehlejšího terénu, pokud je to jen trochu možné, využívejte sí’ťový zdroj.

Síťový zdroj se montuje do budovy stáje nebo domu, proud přímo k ohradníku se potom vede pomocí vysokonapěťového kabelu. V žádném případě neumisťujte zdroj venku s tím, že elektřinu k němu přivedete pomocí prodlužovacího kabelu 220 V!

Síla impulzů se různí v závislosti na citlivosti zvířete. Koně jsou narozdíl od skotu nebo ovcí citlivější, energie impulzu v tomto případě začíná na 1 J (méně citlivá zvířata vyžadují energii od 3 J).

Výkon zdroje také samozřejmě určuje délka ohrady nebo výška a hustota vegetace, která se může dotýkat vodičů. Zde platí, že čím větší ohradník a ztráty způsobené zelení, tím výkonnější zdroj je třeba pořídit.

Uzemnění
Aby mohlo dojít k uzavření okruhu, je nutné ohradník spojit se zemí. K tomu slouží zemnící tyče. Tyč se zatluče na celoročně vlhké místo (písčitá, kamenitá nebo vyschlá půda není příliš vhodná). Spojení zdroje a zemnící tyče musí být dokonale vodivé, nejvhodnější je měděný vodič o průřezu aspoň 1 mm2.

U silnějších ohradníků pro koně (nad 1 J) je vhodné umístit alespoň dvě zemnící tyče. Tyče musí být od sebe vzdáleny alespoň 3 metry a musí být mezi sebou dobře vodivě propojené.

Součásti ohradníku
Součásti ohradníku

Tyče, kůly, izolátory.
Vodiče elektrického ohradníku je nutné nějakým způsobem umístit do prostoru. K tomu slouží kůly nebo tyčky. Dřevěné kůly se používají hlavně u ohrad s plánovanou životností několik let. Pro dočasná hrazení je vhodnější použít tyčky (vyrábějí se z laminátu, plastu nebo kovu). Ale i u dočasných ohrad je dobré s kůly počítat, hodí se do rohů, vchodů a ostřejších zlomů ohrady.

Při použití dřevěných kůlů je nutné používat izolátory, které oddělí vodič od dřeva. Dřevo, zvlášť vlhké, totiž vysoké napětí svede do země a ohradník potom nefunguje. Vodiče je nutné izolovat od všeho vodivého. Při pořizování ohradníku tak nezapomínejte ani na dostatečný počet vhodných izolátorů.

Vodiče vhodné pro ohradníky pro koně
Nejdůležitější a nejviditelnější součástí elektrických ohradníků jsou vodiče. Existuje množství vodičů, z nichž každý se hodí pro jiné účely a jiná zvířata.

Koně jsou rychlí a můžou se splašit. Překážku v podobě elektrického ohradníku by měli dobře vidět. Ani to však nemusí zabránit tomu, že do ní vběhnou. Při chovu koní proto nepoužívejte kovové dráty, polypropylenová lana nebo ocelová lanka, která mohou koně při vběhnutí pořezat.

V některých případech je při pastvě koní možné použít tenčí polyetylenová lanka. Jako vodiče jsou do nich vpleteny tenké kovové drátky. Lanka jsou dobře viditelná a pružná a hodí se hlavně na dočasné pastviny. Využívají se tam, kde čekáme větší snahu zvířat ohradník nerespektovat – u potoka, lesa, křovin. I tady by měl chovatel koní být opatrný, protože silnější lanka můžou (stejně jako dráty) dříve říznout, než prasknout.

Pro chov koní se jako nejvhodnější jeví použití pásky o šířce kolem 10 mm. Pásky jsou velmi dobře vidět a při splašení nebo zamotání koně prasknou. U těchto užších pásek můžete používat izolátory pro lanka (jsou levnější) i plastové tyčky, neboť pásky jsou stále dostatečně lehké. Širší pásky už vyžadují speciální izolátory a v zimě mohou pod námrazou podstatně ztěžknout.

A jak vodiče umístit, když máme v ohradě koně? Použijte 2 – 3 vodiče rovnoměrně od sebe do výšky cca 140 cm. Optimálně by to měly být 3 pásky ve výšce 50 cm, 95 cm, 140 cm. Rozteč mezi kůly by měla měřit cca 8 m, u tyček počítejte cca 5 m.

Další součásti elektrických ohradníků
K elektrickému ohradníku patří ještě množství dalších součástí. K propojení vodičů budete potřebovat spojky. Při styku s komunikací nesmí na ohradě chybět viditelné výstražné cedulky. Na ochranu před výboji blesků slouží bleskojistky. Průchod ohradou potom zajišťují spediální izolační rukojeti pro vchody, díky kterým můžete vodič ručně odpojit a pro projití zase zapojit.

Shrnutí
Co tedy potřebujete vědět, než začnete budovat ohradník pro koně? V zásadě byste měli mít představu o poloze, rozloze a členitosti ohraničeného pozemku, stavu sousedící vegetace a o tom, zda půjde o ohradu dočasnou nebo trvalou. Od těchto informací se odvíjí seznam jednotlivých součástí, tedy charakter zdroje impulzů, délka a typ vodičů, volba správných tyček nebo kůlů a dalších příslušných součástí.

Orientační vzdálenosti sloupků a výšky vodičů ohradníku
Orientační vzdálenosti sloupků a výšky vodičů ohradníku

Autor: Ing. Vlastimil Kamír (foto + grafiky)