DŽIGITOVKA – seznámení a historie

DŽIGITOVKA – seznámení a historie

Co se vlastně skrývá pod slovem DŽIGITOVKA? Zasvěceným při jeho vyslovení naskočí husí kůže a nezasvěcení se podivují nad netradičním názvem. U nás je toto odvětví jezdeckého sportu (pokud se tomu tak dá říkat) méně známé. Někteří si jej pletou s kaskadérskou prací a jiní jej přirovnávají k voltiži.

džigitovka
džigitovka

Název džigitovka pochází ze slova džigit – jezdec.

Od dob vzniku Kazachstánu byli džigitové respektovanými bojovníky. Největší slávu a věhlas si vydobyli až za vlády Romanovců. Carové svěřili těmto skvěle vycvičeným vojákům ochranu hranic, což byl velmi zodpovědný úkol.

Základem každého džigity byla mrštnost, vojenská připravenost, úskoky, boj beze zbraně, šerm, lukostřelba a další nezbytné dovednosti. Pro všechny tyto vlastnosti požívali kozáci značně výsadního postavení a svým nepřátelům naháněli hrůzu.
Nejeden jejich trik tak nepřátele zmátl, že spoustu bitev vyhráli kozáci téměř bez boje. Mezi nejpoužívanější triky patřila jízda na boku – v zákrytu koně. Než se druhá strana vzpamatovala a zjistila, že koně neběží bez jezdců, kozáci zaútočili. Kdo ovládal tento trik, tomu car daroval dva dobré koně.

džigitovka
džigitovka

Džigitovka byla  v dávných dobách považována za umění jízdy. Za základ džigitovky lze považovat seskok a náskok na koně ve cvalu, čímž  jezdec prokazuje ohebnost, odvahu, dovednost a držení koně. Podle byzantských kronik ze 6.století byla džigitovka praktikována slovanskými kmeny, kteří žili na pomezí stepí a lesů a tímto způsobem se chránili před nájezdy stepních kočovníků. Slované již tehdy bojovali se dvěma šavlemi. Tomuto umění se učili již od dětství a to tak, že si mezi kolena dali těžké kameny pokryté kůží. Tento cvik měl posilovat nohy a později jim umožňoval lépe ovládat koně jen pomocí nohou. Podle historických knih zabývající se kavaleristikou se říká, že kozáci byli ti, kteří používali koně nejen jako dopravní prostředek a i jako partnera.

džigitovka
džigitovka

Velkým obdivovatelem kozáckého jezdectví byl i Napoleon Bonaparte. Ve svých pamětech o válce s Ruskem v roce 1812 napsal:
Kozáci měli svůj vlastní systém vzdělávání a výcviku bojových koní a nepřekonatelnou džigitovku. Musím uznat, že Kozáci přinesli Rusku vítězství. Jsou těmi nejlepšími mezi vojáky. Kdybych je měl ve své armádě, šel bych s nimi proti celému světu.

Džigitovce jako bojovému umění se věnovali národy Kavkazu a Střední Asie. I přes kavkazský původ slova džigitovka, je  čistě ruským fenoménem. Byla povinná pro mladíky, kteří nastupovali vojenskou službu. Účastnili se závodů v sekání šavlí a turnaje v džigitovce. Turnaj se skládá jednak z povinných prvků pro všechny kozáky a následně z volné jízdy, kam může patřit např. stoj na koni, přeskočení z koně na koně, stojka, virtuška a další…

džigitovka
džigitovka

Následně se džigitovka stává součástí programu výcviku kavalerie Rudé armády. Avšak z rozvojem vojenství ve 30. a 40. letech dvacátého století se klade důraz ne na jednotlivé jezdecké dovednosti, ale hlavně na součinnost celých vojenských jednotek. Hlavním požadavkem na kavalerii v průběhu druhé světové války byla jejich mobilita a rychlé dosažení operačních cílů. V poválečném období byla džigitovka populárním jezdeckým sportem a to hlavně díky kavalerii. Nicméně se zánikem kavalerie v 50.letech, přišel i úpadek tohoto umění.

Nabízí se otázka co je důvodem k tomu, že tak rozvinutý, dynamický jezdecký sport jako je džigitovka nyní prakticky přestal existovat? Jedním z důvodů je politika Ruska – na rozdíl od jiných a mnohem menších zemí nemá Rusko nic na co by bylo hrdé. Málokde v Americe nebo Evropě můžeme džigitovku vidět jezdit v tradičním ruském kostýmu. Druhý důvod – institucionální. Džigitovka byla postupem času zúžena pouze na bojovou techniku, při které je k dispozici kůň. Má blíže ke gymnastice a akrobacii než klasickému jezdectví.

[lightbox full=“http://youtu.be/pJAbHRtT9QI“ title=“Džigitovka“]Ukázka vystoupení džigitovky – Ranch na Žarách[/lightbox]

——————————————————
fotografie: www.equestrian.ru