Dostihový spolek Pardubice odmítl návrh Jockey Clubu ČR

Dostihový spolek Pardubice odmítl návrh Jockey Clubu ČR

Představenstvo Dostihového spolku a.s. jednohlasně odmítlo návrh Jockey Clubu ČR o systému úhrad majitelských prémií. Pardubické závodiště tak nepřistoupilo na prozatím poslední znění smlouvy o výplatě 50% prémií pořadatelem dostihů. 

DSC 0073 Lorax

„Představenstvo Dostihového spolku dnes jednohlasně rozhodlo, že majitelské prémie vyplácet nebudeme. Nemáme však problém s prémiemi jako takovými, ale se systémem jejich výplat,“ uvedl po skončení jednání místopředseda představenstva a ředitel Dostihového spolku a.s Michael Skalický s ujištěním, že závodiště má zájem na podpoře českého chovu. „Jsme ale přesvědčeni, že majitelské prémie nemá vyplácet pořadatel dostihů. Na podporu chovu anglického plnokrevníka existuje sdružení a závodiště by jeho činnost nemělo suplovat. To by se mělo starat o pořádání kvalitních dostihů,“ upřesnil Skalický. Představenstvo Dostihového spolku a.s. věří, že se podaří výplaty majitelských prémií pokrýt ze zdrojů Jockey Clubu a bude vývoj situace kolem majitelských prémií nadále pečlivě sledovat a průběžně vyhodnocovat. „Jsme přesvědčeni, že se tato situace brzy vyřeší a že nebude překážkou v pořádání dostihů. V Pardubicích jsme připraveni 8. května odstartovat,“ dodal Skalický.