Dostihový spolek ke Zlaté podkově 2013

Dostihový spolek ke Zlaté podkově 2013

Jak jsme již informovali, Organizační výbor seriálu Zlatá podkova 2013 rozhodl, že posunutí termínu kvalifikačního kola v Pardubicích o 14 dní znamená jediné: Vítězové a umístění nominaci do finále v Humpolci nezískají. Navržené odložení konání soutěží o jeden týden totiž nebylo Dostihovým spolkem akceptováno.

ilustrační fotografieilustrační fotografie

Pořadatel pardubické kvalifikace, Dostihový spolek, a. s., dnes k tomu zveřejnil toto oficiální stanovisko:
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám požádal organizátor jednoho z kvalifikačních kol seriálu Zlatá podkova 2013, Dostihový spolek a. s., Organizační výbor ZP o posunutí konání soutěží ve všestrannosti.
Tato žádost byla vznesena po rozhodnutí technického delegáta Františka Slavíka, který posoudil terén dráhy jako nezpůsobilý.
V tomto případě nejde o žádnou výjimku – vzhledem k dlouhodobé nepřízni počasí jsou i další pořadatelé v České republice nuceni posouvat termíny nebo i rušit sportovní soutěže.
Pro umožnění kvalitní přípravy a splnění náročných technických parametrů (a s ohledem na bezpečnost jezdců a koní) navrhl pořadatel konat kvalifikaci ZP  v náhradním termínu  26. -28. 4. 2013.
Pořadatel předpokládal a předpokládá i nadále, že start v Pardubicích (areál Synthesia Park) v náhradním termínu bude akceptován všemi účastníky seriálu s tím, že v dalším týdnu se pak sejdou v Jezdeckém areálu Dvoreček na Jindřichohradecku.
V loňském roce se totiž obou kvalifikačních kol (tedy v Pardubicích a následně na Dvorečku) zúčastnilo celkem 17 koní.  Jednalo se o jednoho koně ve Zlaté podkově, čtyři koně ve Stříbrné podkově, dva koně v Bronzové podkově a po pěti koních v Soutěžích nadějí a pony.
I v zahraničí je běžné, že se jezdci a koně nominují do soutěží všestrannosti této obtížnosti po jednom týdnu, a v tomto směru tedy nejsme žádnou výjimkou.
Přes vynaložené úsilí a přípravy vedoucí k úspěšnému konání akce bylo kvalifikační kolo ZP pořádané Dostihovým spolkem a.s. vyřazeno organizačním výborem ZP z kalendáře 48. ročníku seriálu.
Vzhledem k tradici a popularitě závodů konaných v pardubickém areálu Synthesia Park bychom přesto rádi přivítali jezdce, kteří budou mít zájem se soutěží ve všestrannosti zúčastnit.
Potvrzujeme, že se soutěže budou konat ve výše uvedeném náhradním termínu, tj. 26.- 28. 4. 2013.
V příštím týdnu zveřejníme také jejich upravené propozice.

Stanovisko podepsali:
Ing. Michael Skalický, Ph.D., ředitel společnosti Dostihový spolek, a. s.
František Slavík, technický delegát (za sbor rozhodčích)