Dostihová sezona v Pardubicích začíná, čeká ji ale několik změn

Dostihová sezona v Pardubicích začíná, čeká ji ale několik změn

Po sportovní jezdecké sezoně startuje i ta dostihová. Její začátek o celých šest týdnů odsunula epidemiologická situace spojená s šířením koronaviru a následný zákaz pořádní sportovních a jiných akcí. Brány Pardubického závodiště se tak letos poprvé pro dostihové příznivce otevřou 20. června.

Dostihový spolek a.s. jako pořadatel dostihů musel kvůli epidemiologické situaci v České republice přistoupit k různým opatřením, aby bylo možné sezonu zahájit a uspořádat jednotlivé dostihové mítinky směřující k vrcholu sezony – ke 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

„Zákaz konání sportovních akcí a jen pozvolné uvolňování protiepidemiologických opatření způsobilo, že dostihová sezona na našem závodišti začíná až nyní. Dobu nejistoty nám pomohly překonat stabilní partneři v čele s titulárním partnerem Velké pardubická Slavia pojišťovnou a novým hlavním partnerem sezony 2020, holdingem BICZ,“ připomněl předseda představenstva Dostihového spolku a.s. Petr Kvaš.

Na fotografii Ivana Krejzy zleva: předseda představenstva Dostihového spolku Petr Kvaš, generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser, primátor města Pardubice Martin Charvát, předseda představenstva holdingu BICZ Milan Filo a ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Dostihový spolek a.s. předložil po konzultacích s Českou asociací steeplechase ke schválení Jockey Clubu ČR novou termínovou listinu letošní sezony a propozice. Prozatím je kromě Zahajovacího dostihového dne schválen termín I. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Ta se bude konat 4. července 2020. Pro II. kvalifikaci Dostihový spolek a.s. navrhl termín 25. července, další akce by měly zůstat v platnosti podle původního kalendáře. Jubilejní 130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se uskuteční v neděli 11. října. Z dalších akcí se bude konat výstava Koně v akci a závody všestrannosti.

Přestože někteří partneři byli nuceni v důsledku pandemie koronaviru omezit svoji podporu, Slavia pojišťovna hodlá jít nad rámec svých povinností, které vyplývají z pozice titulárního partnera. „Jako titulární partner dostojíme všem našim závazkům, které se tímto nijak nemění,“ říká Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny. „Navíc hledáme další cesty, jak naši spolupráci rozšířit a podpořit tento krásný sport.“ Slavia pojišťovna se rozhodla podpořit i jeden z dostihů zahajovacího mítinku a zapojila se také do projektu „Řetěz podpory pardubických dostihů“. Ten vzniká spojováním článků řetězu, které si kupují podporovatelé a fanoušci dostihů na Pardubickém závodišti. Výtěžek z prodeje je určen na podporu dostihů. V tuto chvíli už také vzniká pohár pro vítěze jubilejního ročníku Velké pardubické.

I přes nejistý začátek sportovní sezony v České republice se s Dostihovým spolkem a.s. spojil holding BICZ, který se stal hlavním partnerem dostihového sezony 2020. S touto společností se tak zvyšuje portfolio velkých obchodních parterů. Kromě podpory vybraných dostihů je holding BICZ připraven uspořádat šampionát pardubických jezdců.

„Partnerství s Dostihovým spolkem Pardubice je pro nás prestižní záležitostí. Vnímáme hluboký smysl podpory celého dostihového sportu, protože jde nejen o sportovní disciplínu a výjimečnou společenskou událost, ale také o cennou tradici, která je součástí evropských kulturních hodnot. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v nelehké době, vnímám naši spolupráci jako o to přínosnější a důležitější,“ uvedl Milan Filo, předseda představenstva holdingu BICZ.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY V SEZONĚ 2020

ZAHAJOVACÍ DOSTIHOVÝ DEN, 20. června 2020

Program odložené premiéry dostihové sezony 2020 nabízí 8 dostihů, první z nich odstartuje ve 13:00 hod. Oproti předchozím letům bude bonusem přímý osmdesátiminutový přenos dostihového dne v programu ČT Sport, a to od 15:30 hod.

Je to určitá služba divákům. V sobotu 20. června je totiž oficiálně povolen limit 500 osob na akci a v takovém počtu bychom nebyli schopni vyhovět všem fanouškům dostihů. Dostihový spolek sice zažádal ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygieničku o výjimku či možnost rozdělení areálu do oddělených sektorů, abychom byli schopni nabídnout zážitek z prvních dostihů sezony co nejširšímu publiku,“ řekl ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller. Dostihový spolek zatím oficiální vyjádření k dispozici nemá.

O pravidlech organizace a přítomnosti diváků bude průběžně informovat na svých webových stránkách.

Tisková zpráva