Den starokladrubského koně

Den starokladrubského koně

Poslední květnovou sobotu, 28. 5. 2016 připravil Národní hřebčín Kladruby nad Labem slavnostní program pro veřejnost na hlavním nádvoří v Kladrubech nad Labem. Po téměř tříleté pauze, během které probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ožily prostory hřebčína výjimečnou událostí, jejímž cílem byla prezentace umu nejen starokladrubských koní, ale také představení zrekonstruovaného hřebčína veřejnosti.

Začínalo se již v dopoledních hodinách chovatelskou ukázkou, při které byli předvedeni starokladrubští plemenní hřebci a klisny. Císaře Františka Josefa I. s chotí Alžbětou Bavorskou přivezlo slavnostní osmispřeží. Císař s císařovnou pobývali na kladrubském zámku hned několikrát. Zastavovali se zde při cestě do Prahy nebo pro účast na oblíbených parforsních honech.

Mezi hlavní body programu patřila prezentace Dánského královského spřežení se zlatým kočárem, k jehož účasti vyslovila souhlas osobně dánská královna Margrethe II. Návštěvníci mohli krásu zlatého kočáru obdivovat nejprve v dopoledních hodinách v expozici. Následně pak měli příležitost shlédnout předvedení Dánského královského spřežení v hlavním programu na nádvoří hřebčína.

Snímek_DSK 1880

Vyvrcholením celého dne byl téměř čtyřhodinový program, který shlédlo přes 2000 diváků. V programu se mimo jiné objevil „Rej kočárů“, adrenalinová ukázka s názvem „Rychlá kola“, ve které excelovali bratři Nesvačilové, či předvedení „Uherské pošty“.

Jedním z nejvíce emotivních vystoupení bylo přivedení volného stáda starokladrubských bělek pouze v doprovodu vodičů. Kmenové stádo běloušů chované zde v hřebčíně v Kladrubech nad Labem je spolu s hřebčínem od roku 2002 vyhlášeno za národní kulturní památku a stalo se jedním z mála živých tvorů na světě, na které je nahlíženo jako na skutečné kulturní dědictví.

Snímek_DSK 2522

Závěrem dne přijelo na scénu celkem 22 koní najednou. Bělouši zapřažení ve dvanáctispřeží a vraníci zapřažení v desetispřeží, za zvuku Smetanovy Vltavy zanechali v divácích jedinečnou atmosféru slavnostního zakončení výjimečné události.

Text: Tisková zpráva NH Kladruby

Foto: Sandra Schulzová