ČR zadrží zisky dostihové stáje čečenského prezidenta Kadyrova

ČR zadrží zisky dostihové stáje čečenského prezidenta Kadyrova

Ministerstvo financí České republiky (MF ČR)zadrží v rámci protiruských sankcí případné zisky dostihové stáje čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova. Včera o tom ministerstvo informovalo na svých webových stránkách. Na chod stáje to však nebude mít žádný vliv. Kompletní vyjádření MF ČR přinášíme dále v článku.

Již v říjnu loňského roku odmítli pořadatelé dostihů v německém Baden-Badenu vyplatit peníze za výhru Kadyrovova koně. Odvolávali se přitom na skutečnost, že byl majitel Zazu zařazen na seznam osob, proti kterým byly zavedeny sankce. Německé úřady také zadržely peníze, které byly určeny na ustájení a trénink koní Zazu a Dashing Home. Po týdnu však bylo rozhodnutí zrušeno a peníze odblokovány.

Do stáje Ramzana Kadyrovoa patří např. jedničkoví vítězové Cut Me Loose, Dux Scholár nebo Meandre. V letošní sezoně hájí barvy stáje Dashing Home, Aldzarb a Aldar, který byl favoritem nedělního Českého derby, kde skončil nakonec čtvrtý.

Aldar. Foto: archiv www.velka-chuchle.cz
Tříletý Aldar patří do stáje Ramzana Kadyrova. Foto: archiv www.velka-chuchle.cz

MF k působení dostihové stáje čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova v ČR

Ministerstvo financí upozorňuje, že finanční prostředky a hospodářské zdroje čečenského prezidenta Ramzana Achmatoviče Kadyrova mají být s účinností od 25. července 2014 podle nařízení Evropské unie o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím územní celistvost a nezávislost Ukrajiny „zmrazeny“. Finanční analytický útvar Ministerstva financí bezprostředně po přijetí těchto omezujících opatření zjistil, že v České republice působí „stáj Ramzan Kadyrov“, která je od roku 2012 registrována na jméno sankcionovaného prezidenta u Jockey Club Česká republika. Část stáje, jež zahrnuje dostihové koně, a jednoho chovného koně spravují dvě české obchodní společnosti, mezi jejichž vlastníky nejsou žádné osoby, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce.

Ministerstvo financí má dle zákona o provádění mezinárodních sankcí právo rozhodovat o majetku, na který se vztahují mezinárodní omezující opatření. Zákon vychází z principu, že omezující opatření není trest, a proto zajištěný majetek musí Česká republika po dobu trvání takového opatření spravovat tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Nicméně jakékoli výnosy z takového majetku, včetně případných jeho přírůstků, musí být rovněž zmrazeny. Vzhledem ke specifikům zajišťovaného majetku bylo nutno respektovat, že se jedná především o živá zvířata poměrně značné hodnoty. Přihlédnuto bylo i k tomu, že u takto specifického majetku hrozí významné znehodnocení i pouhým omezením běžné činnosti, do které je třeba zahrnout nejen trénink, ale i účast v závodech či v plemenitbě.

Vzhledem k charakteru zajištěného majetku lze předpokládat vysoké náklady, související s jeho zajištěním a správou. Ministerstvo financí proto rozhodlo, že v rámci EU nebude omezována běžná činnost stáje, ale veškeré výnosy z této činnosti budou použity pouze na správu a zajištění majetku. V případě, že výnosy překročí náklady, nesmí být poskytnuty sankcionovanému subjektu, ale budou zajištěny na území České republiky.

Příslušné podnikatelské subjekty, které majetek prezidenta Kadyrova v ČR spravují, byly rovněž upozorněny, že jakékoli porušení může být postiženo pokutou až do výše 50 mil. Kč. Současně byla přijata další opatření k zabránění vývozu koní mimo území EU i vůči výnosům, které může jejich činnost generovat.

Reakce Ramzana Kadyrova